När Landskrona BoIS höll sitt årsmöte på torsdagskvällen valdes två nya ledamöter in i styrelsen. Dels var det Urban Jansson, advokat och som driver advokatfirman Jansson & Partners, dels Christian Condrup, som bland annat har eget företag i IT-branschen.

Årsmötet följde valberedningens förslag om att styrelsen ska bestå av sju ledamöter i stället för som i fjol nio. Till ordförande omvaldes Gabriel Munck. De tre styrelseledamöterna Pernilla Anderberg, Tommy Bengtsson och Peter Condrup har ett år kvar på sin mandatperiod.
88 medlemmar hade mött upp och de fick till en början information om klubbens ekonomi. BoIS har en ansträngd ekonomi men det fanns ändå en viss optimism om att 2016 ska bli ett bra år. Man jobbar på alla fronter för att dra ner på kostnaderna och samtidigt öka intäkterna. Likviditeten är för närvarande god så här tidigt på året och sponsorförsäljningen har kommit en bra bit på väg mot målet i budgeten.

Medlemmarna ställde sig frågande till varför BoIS bara har drygt 500 medlemmar. Med det intresset som finns borde det varit betydligt fler passiva medlemmar. Den frågan har styrelsen inlett arbetet med, bland annat genom att försöka ta fram olika förmåner man får genom att vara medlem.
Mötet leddes av hedersordföranden Kenneth Håkansson och man avslutade med förtjänsttecken och hyllningar av Årets spelare, Årets ledare samt ungdomsstipendiaten Viktor Gustavsson.. Philip Andersson tilldeleades det nya stipendiet ”Gamla BoIS:ares stipendium”.

Bilden: Urban Jansson hälsas välkommen i styrelsen av ordföranden Gabriel Munck.

Text och foto: Bert Lundqvist