De fem Sparbanksstiftelserna i Skåne bidrar alla till lokal och regional utveckling genom engagemang och ekonomiskt stöd. Landskrona BoIS har i år blivit tilldelade 30 000 kr från stiftelsen för sitt projekt Fotboll+ledarskap=integration. Syftet med projektet är att utbilda nya svenskar till att bli ledare i skola och föreningslivet. Att bli ledare ökar möjligheten till integration, ger en insikt i det svenska samhället och kunskap om bla etik och fair play.

 

 

 

 

Swedbank

 

 

 

Landskrona BoIS är mycket glada för stipendiet och kommer att påbörja projektet efter sommaren.

Förutom BoIS tilldelades bl.a. Cityidrott, Landskrona Ridklubb, Glumslövs Fotbollsförening och Landskrona Scoutkår stipendier för sin verksamhet.

För mer information: http://www.sparbanksstiftelsenskane.se/

Text och bild: Anders Lindfors