Landskrona BoIS omstart i ungdomsavdelningen har inletts i höst med utbildning av föreningens 30-talet ledare. Det har skett i form av tre så kallade workshops och den sista avslutades i veckan.

Utbildningen har letts av nye akademichefen Issa Manglind tillsammans med ungdomsadministratören Jörgen Larsson och klubbchefen Max Lundmark. Utbildningarna har fokuserat på olika dokument, bland annat BoIS policy och spelarutvecklingsplanen

– Värderingarna har funnits på papper i klubben hela tiden, men vi har nu utvecklat det hela till ett värdegrundsarbete för hela akademin i alla dess former, säger Issa Manglind.
Det dagliga arbetet inom akademin skall alltid präglas av värderingar och värdegrundsarbete som en naturlig del av verksamheten.

En workshop ägnades åt värdegrund och krishantering. Genom att sätta ihop en del exempel, som kan inträffa, fick ledarna jobba med hur man hanterar de olika situationerna.

Senaste träffen ägnades åt spelarutveckling, som leddes av Issa tillsammans med tre representanter från Skåneboll.
– Vi har inlett ett samarbete med Skåneboll i projektet SUPEN. Det innebär att Skåneboll ställer instruktörer till förfogande som en extra resurs. De kan vara mentorer och ge råd och dessutom kommer de ibland att vara med på träningar, berättar Issa.

De flesta av de 30-tal ungdomsledare, som finns i föreningen, har deltagit i den här utbildningen som ger en bra grund till en förhoppningsvis framgångsrik ungdomssektion.

Text: Bert Lundqvist, foto: Max Lundmark

HUVUDPARTNERS

Huvudpartner 2016 för Landskrona BoIS är Prenad

GULDPARTNERS