Med anledning  av skriverier angående sponsorköp av medlemskort för 250  nya medlemmar i Landskrona BoIS vill föreningen ge följande information.

Peter Condrup har bett föreningen om att få backa sitt sponsorsköp av de 250 medlemskapen.

Peter vill istället ge motsvarande summa, plus ytterliggare 100 000 kr, till föreningens ungdomslag. Detta kommer att möjliggöra att samtliga av våra ungdomar, oavsett ekonomiska möjligheter, kommer att få fotbollsutrustning .

Stort tack till Peter Condrup för hans generösa bidrag!