I dag vill vi påminna alla BoIS-medlemmar att årsmötet som ajournerades, den 1 mars, återupptas i kväll kl 19:00 på Folkets Hus i Landskrona. Adress till lokalen är Säbygatan 16. Vi håller till i Stora Salen,

Generell information

Det kommer att upprättas en ny röstlängd när mötet återupptas eftersom röstberättigade medlemmar kan ha frånfallit respektive tillkommit. Föreningen har konsulterat Riksidrottsförbundets jurister som bedömer att detta förfarande är i enlighet med föreningens, SvFF:s och RF:s stadgar. Alla medlemmar är välkomna till mötet. Den medlem som är lägst 15 år och som har betalat årsavgift senast den 31 december 2017 har rösträtt vid mötet. En medlem som inte är röstberättigad har yttrande men inte förslagsrätt. Samtliga deltagare skall vara beredda på att visa upp legitimation för personlig avprickning mot föreningens medlemsförteckning i entrén. Denna process kan leda till köer och därför rekommenderas mötesdeltagare att anlända i god tid. Dörrarna öppnas 18:00.

Kandidater

Valberedningens förslag till ordförande och ledamöter har informerat att de ej ställer sig till förfogande vid kvällens möte. Dessutom har de fyra styrelseledamöter vars mandat löpte över 2018 valt att lämna sina uppdrag.

Däremot har den styrelsekonstellation som delar utav föreningens medlemmar föreslagit informerat klubben om att de fortsatt står till förfogande vid årsmötet. I denna konstellation föreslås Urban Jansson som ordförande. Som ledamöter föreslås Per Skånberg, Lennart Neander, Daniel Stålhammar, Jonas Torines och Torgny Andersen. Dessutom har nuvarande ordförande Gabriel Munck ombetts att ställa sig till förfogande som ledamot för ett fyllnadsval om ett år. 

Klubben har mottagit tre förslag på ledamöter till valberedningen. Dessa är Per Eriksson, Allan Karlsson och Fredrik Lind.