Under måndagskvällen återupptogs Landskrona BoIS ajournerade årsmöte. Den här gången i Folkets hus stora sal som sakta fylldes med ett stort antal medlemmar även den här kvällen. Mötet kunde först komma igång tre kvart efter utsatt tid. Insläppet hade försetts med kontrollant från Skåneboll och identitetshandling och medlemskort fick uppvisas i entrén.  

Mötet inleddes sedvanligt med parentation. Sex BoIS-hjältar har gått ur tiden under året och en kort text om dessa spelare kommer att presenteras senare. Hela 211 röstberättigade medlemmar fanns på plats på torsdagen och när mötet återupptogs på måndagen fanns 195 röstberättigade medlemmar på plats.

Mötesordförande blev Kenneth Håkansson medan Jörgen Larsson valdes till sekreterare. Mats Ingelström och Claes Cronqvist utsågs till justerare och rösträknare vid behov. Robert Carlén drog sedan en ekonomisk rapport för 2018 och en budget för 2018. BoIS gick in i 2017 med -3,5 miljoner, något som förbättrats med cirka 1 miljon under året. Tiden i division 1 Södra har inneburit ett minus på 5,37 miljoner för klubben. Man hade 1,4 miljoner för höga personalkostnader 2017 varav cirka 600 000 bestod av bonus vid serieseger. Dessutom hade man 800 000 kronor lägre sponsorintäkter än budget. Förfakturering 2016 innebar likviditetskris redan under sommaren 2017. Inför 2018 har man förfakturerat 1 miljon och använt 600 000 av dessa vilket är 700 000 mindre än hur mycket förfakturerade medel man använde i början av 2017. Man har också amorterat drygt 400 000 i personliga lån och omvandlat personliga lån på 1,5 miljoner till aktier i Landskrona Idrottsplats Kansli AB (LIKAB). Urban Jansson har meddelat att han kommer att skänka sina aktier till Landskrona BoIS och övriga aktieägare har meddelat att deras aktier är till salu.

Budgeten för 2018 är baserad på att laget når en mittenplats i Superettan. Man har budgeterat högre matchintäkter och två miljoner ökning i sponsorintäkter. Man räknar med matchintäkter på 1,5 miljon mer än 2017 (totalt 3,6 miljoner). 9,275 miljoner beräknas som sponsorintäkter. Ingen budget finns för spelarförsäljningar. Kostnad 18,1 miljoner, intäkt 18,8 miljoner. Driftsnetto 700 000 kronor. Budgeten ger ett negativt kapital in i 2019 på 1,9 miljoner. Sponsornivå, SEF-bidraget och personalkostnadsbudget är osäkerhetsfaktorer som Robert Carlén lyfte i budgeten.

Det fanns många frågor från medlemmarna kring den ekonomiska redovisningen som föregick årsredovisningen och klockan hade passerat 21.00 innan informationspunkten var över. En fråga gällde truppkostnaderna där Robert Carlén resonerade att ”vi kan inte spara oss ur krisen utan en fot på gasen och en på bromsen är det som gäller”.  Efter en uttömmande rapportering av Carlén gicks årsredovisningen igenom snabbt då det mesta tagits upp i diskussionerna på föregående punkt. Peter Pankko redogjorde sedan för revisorernas berättelse och yrkade på ansvarsfrihet vilket beviljades.
En motion hade inlämnats till föreningen gällande att klubben ska spela på naturgräs ”för all framtid”. Motionen besvarades med att föreningen kommer att utreda frågan utifrån motionen under 2018 och återkomma till årsmötet 2019.

Val av ordförande och styrelse genomfördes utan sluten omröstning då enbart förelåg en ordförandekandidat och sex ledamotskandidater. Till ny ordförande valdes Urban Jansson och till nya ledamöter Jonas Torines, Daniel Stålhammar och Torgny Andersen för en tid av två år samt Lennart Neander, Gabriel Munch och Per Skånberg för en tid av ett år.
Förtjänsttecken i silver delades ut till Tomas Fanedl, Jörgen Larsson och Lars Persson.
Årets spelare utsågs till två spelare Måns Ekvall och Thierry Zahui.
Årets ledare utsågs till Sebastian Malm
Stipendium från Landskrona BoIS ungdomsfond delades ut till Mallek Shraim i P15.

Mötet avslutades med avtackningar av den avgående styrelsen.