Styrelsen i Landskrona BoIS har sedan årsmötet den 5 mars haft två styrelsemöten. Dels ett konstituerande möte där rollerna i styrelsen fördelades. Förutom valda ordföranden Urban Jansson utsågs Daniel Stålhammar till vice ordförande, Lennart Neander till kassör, Torgny Andersen till sekreterare och Per Skånberg till vice sekreterare. Gabriel Munck och Jonas Torines övriga ledamöter.

I lördags hade styrelsen ett längre inspirerande styrelsemöte där även Max Lundmark och Anders Lindfors samt Peter Swärdh och Agim Sopi deltog under delar av mötet. Styrelsen beslutade att arbeta med en ny styrmodell för Landskrona BoIS där vi väljer att gå från en hierarkisk struktur baserad på formella grupper, rapportering och mötesformer till en nätverksbaserad struktur.

 

Utgångspunkten för den nätverksbaserade strukturen är att våra värderingar ska genomsyra vårt arbetssätt. Stab och kansli är navet och huvudansvariga för att arbeta med drift och utveckling av föreningen. Styrelsen litar på föreningens anställda och leder genom att tydliggöra uppdragen, lägga fokus på och skapa kontroll över centrala frågor och stötta med kunskaper. Strukturen är tänkt att ge förutsättningar för en kreativ och rörlig, anpassningsbar organisation där styrelsemedlemmar samverkar och stöttar de anställda över våra fokusområden. Organisationen är lättrörlig och kan anpassa sig efter vad situationen kräver utan att behöva skapa nya formella grupper.

Kansli och stab har vägar in i styrelsen och naturliga ledamöter att söka stöd av utifrån fem huvudsakliga kunskapsområden. Områdena är Marknad och event, kommunikation och delaktighet, Ekonomi och verksamhetskontroll, Fotboll elit samt Fotboll ungdom. I Fotboll elit finns också en löpande koppling till Ekonomi och verksamhetskontroll genom Lennart Neander.