Som ett led i att informera om vad som diskuteras och händer i klubben kommer sammandrag från styrelsemöten att finnas tillgängliga för klubbens medlemmar kort efter varje möte. Sammandragen kommer att skickas på mejl till de medlemmar som angett sin mejladress, men så småningom även finnas tillgängligt på hemsidan via en särskild medlems-inloggning.
 

Nedan kommer smakprov för alla, från senaste styrelsemötet i söndags.

Har du ännu inte blivit medlem i BoIS? Bli det idag genom att klicka på ”KLUBBEN – Bli medlem” och fyll i uppgifterna.

RAPPORT FRÅN STYRELSEMÖTE 9 APRIL

I söndags sammanträdde Landskrona BoIS styrelse. Klubbchef Max Lundmark var adjungerad till mötet.

Handlingsplan
Mötet handlade främst om att ta fram och diskutera igenom den handlingsplan som skickats till Svenska Fotbollsförbundet. Handlingsplanen är obligatorisk för de lag som inte har positivt eget kapital. Den ska visa på vilka åtgärder Landskrona BoIS gör för att nå ett positivt kapital till årsskiftet 2018/2019. Om handlingsplanen godkänns så sker en kontroll i samband med årsbokslutet. Styrelsen har tagit fram en handlingsplan som visar på ett överskott i föreningen. Ett intensivt arbete bedrivs för att lyckas med planen och styrelsen bedömer det som att möjligheterna att göra det är goda.

Handlingsplan marknadsaktiviteter
En handlingsplan för marknadsaktiviteter under våren togs fram. I handlingsplanen ingår både utveckling och lansering av två nya samhällsprojekt som vi kommer att informera mer om den närmsta tiden. En projektgrupp har tillsatts för derbyt mot HIF där ett flertal aktiviteter kommer att genomföras. Medlemmar och samarbetspartners kommer ha förtur att köpa derbybiljetter innan de görs tillgängliga till allmänheten 17/4. Mer information om biljetter finns på landskronabois.se.

På lördag 14/4 kommer delar av styrelsen även att finnas nere på Järnvägsgatan under Våryran. Det kommer vara möjligt att inhandla medlemskap, biljetter och souvenirer. 10-16 finns vi utanför Team Sportias gamla lokaler.

Övrigt
Samarbetet med La School of Sports, LIKAB samt kontraktsförlängningar diskuterades.

/Styrelsen