(artikel ur matchprogrammet Sunes Magasin)

Issa Manglind kom in som ny akademichef i Landskrona BoIS i oktober 2017. Sedan dess har det varit ett hårt arbete med att strukturera upp och om ungdomsorganisationen efter en tydlig målbild. Till sin hjälp har Issa ett stort stöd av Jörgen Larsson som håller ihop administration och planering på ungdomssidan. BoIS hemsida tog en långlunch med akademichefen som arbetar ideellt i BoIS och som till vardags arbetar på Uniper som Head of Facility Manager. Här ger Issa sin syn på var Landskrona BoIS är på väg med ungdomsorganisationen.

– Jag kom ju in sent 2017 och började såklart med att göra en analys av läget. Det hade varit lite rörigt i klubben med ledarbyten och det var väl tomt på ansvar kan man säga. Det har alltid funnits styrande dokument men efterlevnaden har varierat. Vi startade direkt med fokus på arbetet med våra värderingar. Man kan egentligen använda vilka värdeord man vill. För mig är efterlevnaden det viktiga och skapa en organisation som ger hög efterlevnad.

Issa berättar om de workshops man drog igång med samtliga ledare och spelare under slutet av förra året och definierar ett par centrala punkter för BoIS utveckling av ungdomssidan på lång sikt

– Värderingar, spelidé, spelar- och ledarutveckling. Det är de fyra övergripande områdena där vi ska skapa en långsiktig hållbar struktur i klubben. Det arbetet intensifieras nu under 2018.

Under första kvartalet i år har Landskrona BoIS stöd av Skånes Fotbollsförbund som har två konsulter på plats varje vecka. Det är Jonas Wramer och David Vrabel som från sidan analyserar ledarnas och ungdomslagens arbete och ger generell och individuell feedback.

– På spelarsidan kommer vi också att utveckla videoanalysen under året. Från och med 2019 är det ett nytt inslag i certifieringen från förbundet och då vill vi vara före i utvecklingen. Det är en av våra ledare i U16, Amir Jakirlic, om har ett särskilt ansvar för videoanalysen. Vi jobbar med två kameror som ger 180 graders vinkel och vi kan sedan bryta ner filerna i sekvenser som vi kan använda för individuell och gruppanalys.

På ledarsidan menar Issa att det kommer att bli ett stort fokus på utbildning framöver. Målet är att samtliga ledare i BoIS ungdomsverksamhet ska vara förbundsutbildade.

– Du kan absolut vara en jätteduktig ledare utan utbildningar men utbildningen är ändå ett bra verktyg för att kunna kvalitetssäkra verksamheten på sikt. Utbildningen gör också att vi delar samma språkbruk vilket gör att utvecklingsarbetet blir mycket enklare.

Under 2018 är förhoppningen att klubben ska skapa förutsättningar för att ha ett lag i varje ålderskategori. I dagsläget saknas ett P11 och ett U17-lag men till nästa år är Manglinds mål att vara fulltaliga. Akademichefen vill också återskapa förtroende och öka samarbetet med mindre föreningar.

– Vi jobbar nu på att man som ung talang kan komma till BoIS och delta i ett par träningar i veckan men ändå vara kvar i sin moderförening. Kanske kan en spelare spela med oss någon match för att känna på det som vi gjort några gånger nu under våren.

Det långsiktiga målet då? När har Landskrona BoIS ”byggt klart” ungdomsorganisationen?

– Ja klar blir man ju aldrig men när vi skriver 2020 i kalendern så vill jag se 3-4 ledare i varje lag. Alla ledare har utbildning, vara professionella i sitt agerande och brinna både för uppdraget och sin personliga utveckling. Det ska finnas 16 – 18 spelare i varje lag och vi ska ha lärt oss använda tekniken fullt ut. Våra U-lag sak representera i nationella serier på egna meriter. Vi ska vara så pass bra att talanger aktivt ska söka sig till BoIS. Seniormässigt ska det utmynna i att vi kan ha ett representationslag som klarar vårt mål att bestå till 40 % av egna spelare. Basen för att lyckas är det vi redan satt fokus på värderingar, spelidé, spelar- och ledarutveckling.

Och hur klarar vi detta långsiktigt?

– Ja det här är ju innehållet. Sen måste vi ha en ram också, en organisation som är stabil så att ledare kan gå in och ur organisationen utan att vi får börja om från början. En ledare kanske stannar 4, 5, 6 år och sedan går han eller hon vidare. Jag tror att vi måste bygga upp ansvaret fördelat på olika roller. VI ska inte ha en heltidsanställd akademichef som bär hela ansvaret utan vi utvecklar olika roller och delansvar som ledarna jobbar med och som tillsammans skapar en stark grund rent strukturmässigt, avslutar Issa Manglind en givande lunch med innan han beger sig tillbaka till jobbet på Uniper i Malmö.

Text
  • Torgny Andersen
Foto
  • Landskrona BoIS