Tisdag 2/5 sammanträdde Landskrona BoIS styrelse. Klubbchef Max Lundmark var adjungerad till mötet liksom Bosse Holmqvist och Anders Lindfors från BoIS marknadssida. Även valberedningen bestående av Allan Karlsson, Fredrik Lind och Per Eriksson fanns på plats samt Agim Sopi och Philip Andersson från seniorsidan. Dessutom var både Peter Swärdh och Issa Manglind kallade men hade förhinder. Fokus på mötet var att stämma av den väg som utstakats under de senaste månaderna i klubben, diskutera vision och handlingsplaner med ett särskilt fokus på den kommande månaden som är intensiv för föreningen.

Handlingsplan och möte med licensnämnden
Max Lundmark samt Lennart Neander, Torgny Andersen och Jonas Torines mötte i förra veckan licensnämnden på Svenska Fotbollsförbundet i Solna. Under 45 minuter gick klubbledningen i detalj igenom den handlingsplan som skickats in till nämnden för cirka tre veckor sedan. Särskilt fokus på intäktssidan lades vid våra samhällsprojekt, HIF-derbyt och matchen Skolans Dag mot GAIS.
På kostnadssidan handlade mycket av diskussionen om kostnadskontroll och omställning till en effektivare organisation med mer renodlade roller. Klubben lyfte också fram den positiva respons vi har från landskroniterna i dagsläget. Vi har i dagsläget knappt 200 mer medlemmar hittills i år jämfört med 2017, en spontan insamlingsinsats inför säsongen och andra positiva händelser kopplat till medlemmars och supportrars engagemang poängterades.

Klubbens presentation följdes av en kortare frågestund med stort fokus på en påbörjad förändringsresa där ett stort antal tydliga insatser redan är gjorda och/eller redan är inplanerade.
Besked från licensnämnden om handlingsplanen beviljas väntas inom kort.

Genomgång inför derbyt mot HIF
Planer inför derbyt mot HIF gicks igenom på nytt. Större delen av styrelsen kommer att närvara hela dagen och ingå i volontärsgruppen där det behövs.

Skolans Dag mot GAIS den 3 juni
Skolans Dag är gratis för barn och ungdomar och finansieras genom att samarbetspartners sponsrar matchen med ett antal kronor per åskådare. Vi planerar en satsning på en dag då styrelse, aktiva och före detta spelare, ledare och kansli ringer runt till företag för att sälja in Skolans Dag. Dagen planeras att livesändas på Facebook med intervjuer m.m. Målet är att sälja in Skolans Dag på bred front. En möjlighet för Landskronas alla företagare att sluta upp bakom föreningen. Preliminär ring-dag 24 maj.

Rapport från SEF uppföljning evenemang
Klubben har fått återkoppling att styrelsen bör tillsätta mer resurser under match utifrån ett ledningsperspektiv och en plan för det togs fram. Problemen med pyroteknik har påtalats från matchdelegaterna, mot Örgryte var ett så kallat matchmöte nära vilket innebär att matchen avbryts för ett akut möte om säkerheten kan garanteras eller matchen bör brytas helt.

Övrigt
Rapport från ungdomssektionen och seniorsidan lämnades av Daniel Stålhammar. Agim Sopis kontrakt förlängt sedan förra mötet fördes till handlingarna.