Bäste BoISare,

Nedan följer en rapport från styrelsemötet som hölls den 31 maj.

Skolans Dag
Dagen och förberedelserna gicks igenom. Klubben har nått och varit ute på de flesta av stans skolor. Ringdag för spelarna genomförd med bra utfall. Spelarna kontaktade med personliga samtal över 200 företag.

Framtidsvision för Landskrona BoIS
Arbetsdag genomförs 6/6 med fokus på vision (inklusive handlingsplaner och aktiviteter som siktar mot visionen) och organisation.

Medlemmar och supportrar
Datum för medlemsmöte bokades till den 25 juni klockan 19:00.
Ett initiativ av fem supportrar kallat ”Zebrafonden” har lanserats. Idén är att privatpersoner kan bli månadsgivare i fonden och att fondens medel tillfaller Landskrona BoIS i slutet av året. Urban Jansson och Jonas Torines har träffat Zebrafonden och klubben stöttar fonden vid behov och förfrågan.

Ekonomi
Diskuterades, denna gång med fokus på utgiftskontroll där ett antal aktuella frågor gicks igenom. Förslag till kanslihyra har lämnats till LIKAB.

Fotboll
Kontraktsdiskussioner pågår med ett flertal spelare, läget gicks igenom. Edafe Egbedi har skrivit på nytt kontrakt till och med 31 december 2019.

Övrigt
Samarbetsavtal med LA School of Sports upphör 30 juni. Arbete med strategi för skolsamverkan på grundskolenivå påbörjad. Lovande diskussioner med Öresundsgymnasiet om samarbete fr.om. HT 2018.