Styrelsemöte hölls den 21 juli och den 15 augusti.

Seniortruppen
Ett flertal spelare har lämnat och anslutit till klubben. Agim Sopi och Daniel Stålhammar har tillsammans haft två fokus. Dels att minska kostnaderna då den budget som lagts för 2018 var överskriden vid säsongens start. Dels att skapa en bredare och bättre balanserad trupp. Den ekonomiska sammanfattningen är i dagsläget en besparing fram till årsskiftet på cirka 250 000 kronor. Kvaliteten på träningarna och konkurrensen om startplatserna i laget har också ökat.

Ekonomi
Likviditeten är mycket ansträngd och ett flertal felkalkyleringar i 2018 års budget gör att vi arbetar hårt med att nå ett godtagbart resultat för 2018. Framförallt har vi fattat ett flertal beslut inom alla delar av föreningen som får effekt i en stor besparing 2019. Löpande extra ekonomimöten är infört och samtal pågår eller är inplanerade med ett flertal sponsorer och med kommunen om klubbens framtid.

Akademi och Mötesplats IP
Jonas Torines, Max Lundmark och Daniel Stålhammar presenterade och gick igenom de kandidater till akademichefstjänsten man haft två intervjuomgångar med. Gruppen har inlett med en intervju följt av ett andra möte där kandidaterna har fått presentera sina tankar och planer för BoIS akademiverksamhet utifrån ett antal frågeställningar. En kandidat kommer, efter referenstagning, att få en förfrågan om anställning.

Mötesplats IP löper på enligt införandeplan. Tjejfotboll återstartar nu i höst och uppstartsmöte för Nattfotboll sker i dagarna. Samtal med ett flertal skolor om en bred skolsamverkan pågår.

Crowdfunding och matcharrangemang
Torgny Andersen och Max Lundmark får i uppdrag att träffa supportrar för att diskutera hur Zebrafonden, Tipsklubben 1915 och annan crowdfunding kan få ytterligare ett lyft. Vi planerar att ha en gratismatch hemma mot Varberg där Anders Lindfors och Max Lundmark planerar för hur det ska finansieras.

HUVUDPARTNERS

Serneke logotyp
Ohlssons
Landskrona stad
Prenad logotyp

GULDPARTNERS