Styrelsemöte hölls 27 augusti och 2 september.

Ungdomsfotboll
Tillförordnade akademichefen Jörgen Larsson gick igenom certifieringsvillkor, värdegrund och nuläge på ungdomssidan. Certifieringsvillkoren är förändrade och betonar mer samhällsengagemang och värdegrundsarbete jämfört med tidigare. Issa Manglind har gjort ett stort arbete kring värdegrunden i våras vilket gett en bra grund att stå på. Styrelsen kommer att engageras i processen kring certifieringsarbetet och rapport ska upp på styrelsemöte.
Diskussion om kopplingen mellan seniorlaget och ungdom elit där föreningen behöver bli bättre på att utbyta kompetens, spelare m.m.

Avtal med ny akademichef för 2019 väntas vara klart inom kort.

A-truppen
Agim Sopi valde att avsluta sin anställning utan ekonomiska krav mot föreningen. Diskussion om situationen och om potentiella kandidater att ta över huvudtränarsysslan genomfördes 180827. Det beslöts att Daniel Stålhammar, Mats Andersson och Torgny Andersen genomför intervjuer med aktuella kandidater samt att Daniel håller ihop processen. Vid mötet 180902 fanns ett förslag till överenskommelse med Jack Majgaard Jensen som Daniel Stålhammar redogjorde för och styrelsen beslutade att gå vidare med. Avtal och publicering av nyhet sattes till måndagen den 3 september.

Ekonomi
Likviditeten är mycket ansträngd och klubben saknar 200 – 300 000 kronor för att klara september månads löner. Möten med partners och kommun är genomförda och fler väntar. Fokus är både akut likviditetskris och elitlicens. Föreningen är i behov av kapitaltillskott och ett intensivt arbete väntar de närmaste veckorna för att komma tillrätta med den ekonomiska situationen.