Inför 2019 har BoIS gjort klart med en ny akademichef för att ta nästa steg i vår nysatsning på föreningens ungdomsfotboll. Valet föll på Tobias Celedon och trots att han inte officiellt börjar sitt arbete förrän vid årsskiftet har Tobias redan hunnit sätta sig in i sin nya randiga klubb. Vi satte oss ned med ”Tobbe” för att känna BoIS nya akademichef på pulsen. 

Tobias Celedon, vem är det? Berätta om dig själv och din bakgrund inom fotbollen, hur uppstod intresset för fotboll?
– Född och uppvuxen i Stockholms norra förorter. Började spela fotboll i Djurgårdens knatteskola som femåring och gick hela vägen från kvarterslag, breddlag till att vid 15 år ta en plats i föreningens akademiverksamhet. Där blev det två år innan jag föll för ”cuten” inför juniorallsvenskan. Fortsatte min karriär i Vasalunds IF där jag var och knackade på till en a-lagsplats men skador satte stopp. I ärlighetens namn hade jag nog aldrig tagit en startplats i Vasalund utan rent fotbollsmässigt höll jag väl division 2-klass på sin höjd. I samband med skadan blev jag mer intresserad av tränarbiten då jag några år tidigare sommarjobbat på olika fotbollsskolor med intressanta instruktörer och på den vägen fortsatte det.

– Efter ett år som lärlingstränare i Djurgården fortsatte jag som instruktör i Vasalund, en roll som ganska snabbt växte. När jag fjorton säsonger senare lämnade Vasalund hade jag hunnit med allt från knatteskola till U21 och U19 ansvarig. Varit ungdomsansvarig, akademichef, en kort sväng i a-laget osv.

– Utöver det har jag även varit kursinstruktör på Stockholms Fotbollsförbund samt distriktsförbundskapten för P00-kullen och nu senast i FC Djursholms U19.

Hur blev det att du ansökte till Landskrona BoIS och rollen som akademichef, vad fann du tilltalande i rollen?
– Jag blev tipsad av en vän om att BoIS sökte ny akademichef och jag kände ett sug att jobba heltid med fotboll igen efter under några år jobbat i näringslivet och tränat lag kvällstid. Under tiden borta från fotbollen som heltidsanställd har jag reflekterat ganska mycket hur man kan implementera organisationen från företag i den ideella sektorn för att maximera en förening. Många föreningar har en ganska konservativt syn på organisationsstrukturer och därför står man och stampar på samma ställe och slutar utvecklas. Ett föreningsuppdrag är i mitt tycke inte ett förvaltningsuppdrag utan ett utvecklingsuppdrag. Slutar föreningen utvecklas kommer man till slut att självdö.

– BoIS har en anrik historia och en enorm potential att åter bli en av de ledande klubbarna i landet på att få fram spelare. Det var främst det som lockade mig att ta uppdraget.

Du har redan inlett ditt arbete trots att din anställning inte startar ”på riktigt” förrän 1/1-2019. Vad har dina första uppgifter varit och vad är din uppfattning om ungdomsverksamheten?
– Först och främst har det varit att skapa sig en bild av hur verksamhet och organisation ser ut. Ungdomssektionen och akademin har en föråldrad struktur som måste ses över då den inte är anpassad utifrån hur samhället är organiserat i dagsläget. Vi måste även bli effektivare med varje satsad krona, det finns för många ”svarta hål” som måste täppas till.

– Trots avsaknaden av ”röd tråd” fotbollsmässigt har man ändå lyckats få fram duktiga ungdomsspelare så som Emil Jönsson, Kevin Jensen och har ytterligare några som knackar på dörren till a-laget. Det gäller att konkretisera vilket jobb som gjorts, förädla det och även få det på pränt så vi regelbundet får fram spelare som håller god kvalité.

Det finns idag en hel del före detta BoIS profiler och före detta spelare som är verksamma i olika lokala föreningar som tränare med goda resultat i utbildning och utveckling, hur ska Du på ungdomssidan arbeta för att de ska se Landskrona BoIS som ett bra och tänkbart alternativ att kliva in och bli tränare i?
– Vi måste skapa en stabil förening där utomstående ser att det sker en progression. På den korta tid jag varit verksam har jag pratat med ett flertal av dessa personer ni tänker på och alla återkommer till just det, de önskar se en förbättring över tid för att dem ska vara intresserade att komma tillbaka.

BoIS samarbete med de lokala föreningarna har genom åren försvunnit i stor utsträckning. Finns där en tydlig strategi och plan för hur man ska kunna starta upp ett genuint samarbete som gynnar bägge parter?
– En god relation med våra alliansklubbar och övriga föreningar i vårt närområde är A och O för att få fram fler duktiga spelare till vårt herrlag. Dialog med samtliga klubbar är en nyckel, en annan är att vi måste vara prestigelösa och erbjuda vår kompetens till övriga klubbar genom att vi bjuder in spelare till öppna träningar utan några förbehåll, att våra instruktörer besöker föreningarna och håller föreningsträningar men även att jag hjälper till med att se över strukturer i distriktets mindre föreningar. Ett starkt fotbollsdistrikt kommer leda till ett starkare Landskrona BoIS.

– Vi ska även vara transparanta i allt vi gör, vi kommer inte att rekrytera spelare under 12 år till vår verksamhet utan jag anser att det är bättre spelarna stannar i sin hemmiljö och om intresset från spelarna finns att man ansluter till vår akademiverksamhet som startar vid 13 år.

Det diskuteras mycket på nationellt plan kring de fysiska elementen i fotbollen kontra de kognitiva & tekniska. Hur ser du på hur utveckling ska ske på ungdomsnivå och även resultat kontra utbildning?
– Att vinna är viktigt, det vill jag fastslå direkt. Däremot ska vi vinna matcher genom att spela vårt spel utifrån vår utbildningsplan. Först vid vårt a-lagsförberedande block ska vi taktisk ändra oss för att enkom vinna matchen. Vi måste börja se fotbollsspelare som atleter. Speluppfattning och teknik är viktigt, men vi får inte vara rädda att jobba med spelarnas fysik dels i ett skadeförebyggande syfte och dels för att förbereda dem för seniorfotboll. I dagsläget är faciliteterna för att förbereda våra ungdomsspelare för seniorfotboll under all kritik och att få fram ett gemensamt gym är av högsta prioritetet både för oss och a-laget.

Utbildningsplan, finns där tankar kring detta för våra ungdomslag och hur ser en sådan ut? Och vilken kravbild kommer Landskrona BoIS att ha på sina ungdomsspelare framöver?
– Vi håller på att revidera föreningens spelarutbildningsplan i dagsläget för att harmonisera bättre till den moderna fotbollen och dess kravbild. Vi jobbar med en utbildningsplan där våra principer i arbetssätt offensivt och defensivt kommer vara de samma från U19 ner till yngsta knattegrupp. Självklart förväntar vi oss inte att en 10 åring ska kunna samma sak som en 19 åring, men jag tror det är viktigt att spelarna känner igen principerna och att det sker en stegring ju äldre spelarna blir.

– I dagsläget saknas det en elitattityd i föreningen som jag kommer jobba mycket med. Kravbilden kommer inte bara öka på varje spelare utan även på respektive familjer. Vi kommer vara tydliga med vad vi förväntar oss av varje spelare och familj, men även vad vi kan erbjuda i utbildningsväg samt vilka förväntningar man kan ställa på föreningen.

Det har pratats mycket om hur ungdomsverksamheten ska bli självförsörjande, för att lyckas med detta vad krävs?
– Duktiga instruktörer och spelare som förstår vilket jobb som krävs för att bli a-lagsspelare i Landskrona BoIS. Utöver det krävs det även att vi tränar som vi vill spela och följa vår utbildningsplan. En viktig uppgift för mig blir att coacha våra instruktörer och ställa kritiska frågor så de tänker till om övningen verkligen har en tydlig koppling till vår spelidé och om syftet på övningen nås. Om vi börjar göra saker vi inte kommit överens om att göra tror jag det blir svårare att bli självförsörjande.

Kommer det under 2019 och framöver finnas ett tydligt samarbete mellan seniorverksamheten och U16-U19 och hur ser ett potentiellt arbete/riktlinjer ut kring det?
– Vi kommer att ha tydliga rotiationsgrupper där spelare främst från U19 men även från våra yngre lag i den a-lagsförberedande verksamheten kommer träna med herrlaget regelbundet. Det ska vara nära a-laget för våra ungdomsspelare.

Hur ska BoIS bli attraktivt för lokala talanger men även för spelare runtom i nordvästra Skåne? Vad behövs konkret göras för att skapa en attraktivare miljö?
– Som jag nämnde tidigare, det ska vara nära seniorfotboll i BoIS, det finns inga genvägar till att bli attraktiva utan vi måste visa att vi menar allvar med att släppa fram unga spelare. Min vision är 100 % egna spelare i a-lagstruppen men en rimlig målsättning är 50 % egna spelare inom fem år. När vi börjar släppa fram unga spelare kommer det leda till att andra spelare från övriga Skåne ser att i BoIS finns det en möjlighet till tidigt seniorfotoboll på bra nivå och då kommer även de söka sig till oss.

Hur kommer man synas på diverse skolor i Landskrona med omnejd 2019 och framåt. Vad finns det för visioner kring diverse camper, sommarfotboll mm?
– I dagsläget driver BoIS den nationella fotbollsutbildningen på Öregrundsgymnasiet och vi kommer sträva efter att alla våra spelare i den a-lagsförberedande verksamheten går på skolan, detta för att vi tror att man måste träna mycket för att bli professionell fotbollsspelare. En annan fördel med att ha våra spelare på samma skola är att vi kan få en tydligare överblick kring deras skolgång och belastning. Om en spelare ligger efter i skolan kan vi ta bort träningar så att fokus ligger på det akademiska, på samma sätt kan vi anpassa träningsmängden bättre. I dagsläget är många av våra spelare utspridda på olika skolor och NIU-program och vi får ingen bra bild över deras skolgång och belastningsnivå.

– På grundskolenivå förs det intensiva samtal med ett flertal skolor i staden för att ha ett samarbete. I dagsläget är vi verksamma i Internationella Engelska skolan samt Dammhagskolan.

– Gällande camper och sommarfotboll kommer vi bli bättre på det, det kommer växa med tiden men redan 2019 kommer vi erbjuda akademicamper med våra bästa instruktörer under skollov men även sommarfotboll som fotbollsfritids samt försöka starta igång en driv-in fotboll likt nattfotbollen fast under sommarlovet.

Vi önskar Tobias stort lycka till och ser fram emot att höra med om det spännande arbetet på ungdomssidan!