Det har gått drygt åtta månader sedan årsmötet och valberedningen i Landskrona BoIS vill ta tillfället i akt att lämna en rapport kring arbetet inför nästa årsmöte.

Valberedningens arbete påbörjades som sig bör direkt efter årsmötet och vi har sedan dess med jämna mellanrum deltagit på styrelsemöten för att skaffa oss en uppfattning kring hur arbetet går, vilka utmaningar klubben står inför och vilka avvägningar som gjorts inför beslut.

De inledande höstmånaderna har vårt fokus varit på att träffa styrelsens medlemmar en och en. Dels för mer djupgående diskussion kring framtidsplanerna på både kort och lång sikt, men också för att få en uppfattning kring hur ledamöterna ser på sin egna roll i styrelsen framöver.

Såhär ser mandatläget i styrelsen ut:

Urban Jansson – mandat till 2019 (Ordförande)
Daniel Stålhammar – mandat till 2020
Torgny Andersen – mandat till 2020
Gabriel Munck – mandat till 2019
Lennart Neander – mandat till 2019
Per Skånberg – mandat till 2019
Jonas Torines – mandat till 2020

Dialog med potentiella nya styrelseledamöter har påbörjats och under de kommande månaderna kommer det arbetet att intensifieras.

Vi vill göra det så tillgängligt som möjligt för klubbens medlemmar att bidra till föreningsdemokratin och arbetet för ett ännu starkare Landskrona BoIS och vi tar gärna emot förslag på tänkbara kandidater till styrelsen. Alla tips är välkomna och skicka gärna med så specifik motivering som möjligt kring vad du tror att personen ifråga skulle kunna bidra med. Eventuella frågor eller funderingar kring valberedningens arbetete är självklart också välkomna.

Vi nås på valberedningen@landskronabois.com eller på telefonnummer angivna nedan.

Vår ambition är att i mycket god tid ha vårt förslag till det kommande årsmötet färdigt. Så snart det är klart kommer vi att publicera och motivera förslaget för klubbens medlemmar att ta ställning till.

Heja BoIS och stort tack på förhand för ert engagemang!

Med randiga hälsningar,

Valberedningen i Landskrona BoIS
Per Eriksson, sammankallande (telefon 0702-01 45 35)
Allan Karlsson (telefon 0705-14 33 14)
Fredrik Lind (telefon 0765-25 90 40)