Igår höll föreningen årsmöte. Det var god uppslutning. Hela 96 röstberättigade deltagare och 15 icke röstberättigade fanns på plats i Folkets Hus.

Föreningens medlemmar gav Urban Jansson förnyat förtroende som ordförande och valde in två nya ledamöter i styrelsen i form av Göran Green och Mats Ekeroth som tidigare presenterats av valberedningen här (länk) på hemsidan. Dessutom fick förra årets kassör Lennart Neander fortsatt förtroende. Samtliga valdes på två år. Sedan tidigare sitter Daniel Stålhammar, Jonas Torines och Torgny Andersen på mandat över 2019 och dessa 7 personer utgör nu Landskrona BoIS styrelse det kommande året.

Per Skånberg och Gabriel Munck lämnade styrelsen och tackades av. Gabriel Munck valdes dessutom till hedersmedlem. Peter Pankko valde att inte ställa upp för omval efter cirka 20 år som föreningens revisor. Istället valdes Filip Åkesson in som föreningens nya auktoriserade revisor. Roland Rundqvist och Christer Torpling som båda avslutat sina mångåriga uppdrag under hösten nämndes särskilt och mottog applåder i sin frånvaro.

Conny Hindemith fick motta förtjänsttecken, Jörgen Larsson utsågs till årets ledare, Adi Nalic till årets spelare och Hampus Fehrm fick årets ungdomsstipendiat på 10 000 kronor till en utbildningsresa.

Av årsredovisningen (länk) framkom att föreningen, trots ett tufft år, gått med cirka 183 000 kronor i vinst och att det egna kapitalet nu är cirka -2,3 miljoner. Lennart Neander gick också igenom budgetförutsättningar för 2019 där det framkom att föreningen minskat personalbudgeten med cirka 45 % men samtidigt allokerat om resurser så att andelen resurser som går till ungdomsorganisationen nu är cirka 20 % vilket är markant högre än fjolåret. Neander var noga med att trycka på att 2019 är ett tufft omställningsår och att det fortsatt är ”alle man på däck” som gäller.

HUVUDPARTNERS

Huvudpartner 2016 för Landskrona BoIS är Landskrona Stad
Huvudpartner 2016 för Landskrona BoIS är Prenad

GULDPARTNERS