Styrelsen har haft två sammankomster sedan årsmötet. Dagen efter årsmötet den 1 mars samlades man hemma hos ordföranden Urban Jansson för att lära känna de nya medlemmarna Göran Green och Mats Ekroth, för konstituering och för att diskutera mål för verksamheten under kommande år.

Konstitueringen innebar att styrelsen har följande positioner
Ordförande – Urban Jansson
Vice ordförande – Daniel Stålhammar
Kassör – Lennart Neander
Sekreterare – Torgny Andersen
Vice sekreterare – Jonas Torines

Den 19 mars hölls det första vanliga styrelsemötet med den nya styrelsen. Fokus för mötet var en genomgång av intäktssidan där marknadsgruppen arbetar i tre olika huvudspår. Partners och nätverk, Mötesplats IP samt Evenemang och aktiviteter. Det är ett fortsatt hårt arbete även 2019 för att kunna nå budgetmålen och klubben har en lång väg kvar innan den är ekonomiskt stabil. Av ekonomirapporten framkom dock att likviditetssituationen för närvarande är hanterbar men kommer vara ansträngd hela året.

Från Styrgrupp fotboll rapporterade Daniel Stålhammar att man nu börjat arbeta upp ett scoutingnätverk med framförallt gamla spelare i BoIS som kommer att hjälpa styrgruppen att titta på spelare, framförallt i Skåne.

I Mötesplats IP är mycket på gång. Tjejfotbollen återstartar i april och tjejerna har nu också börjat hitta mer till Nattfotbollen som utökat sin verksamhet. BoIS har även etablerat ett nytt samarbete med Generation Pep som vi kommer att få anledning att rapportera mer om framöver. Ett arbete för att kunna räkna på och beskriva samhällseffekterna av arbetet med Mötesplats IP är påbörjat.

Lennart Neander och Torgny Andersen rapporterade från den förberedande förhandlingen i Lunds Tingsrätt angående hyrestvisten mellan Landskrona BoIS och LIKAB som ägt rum. Besked i frågan är inte att räkna med åtminstone den kommande månaden.

Foto: BoIS nya styrelse samlad vid det konstituerande mötet.