Under i princip hela vintern och våren har representanter Landskrona BoIS och Landskrona Stad fört dialoger kring en potentiell hemvist för akademin. Dialogen har varit konstruktiv och i positiv anda och resultatet blev att akademin flyttar in i Gullstrandshallen from denna vecka.

Konkret innebär flytten att U17 och U16 får permanenta omklädningsrum i byggnaden, samtidigt som övriga i akademin även får tillgång till gym, teorisal, rehabsal och kontor till tränarna. Lokalerna kommer att delas med idrottsprogrammen på Öresundsgymnasiet.

Tobias Celedon om flytten
– Sedan jag tillträdde har jag haft ögonen för Gullstrand och utveckla den hallen och lokalerna till en hemvist för akademin tills vi vet hur Karlslundsområdet och IP ska utvecklas på långsikt. Dialogerna har varit långa, men givande med kommunens representanter, dels med tjänstemän från Teknik och Fritid och dels med rektorerna på Öresundsgymnasiet.

BoIS kommer i ett inledande skede rusta upp kringfaciliteterna så som gym, kontor och rehabsal så att både akademin och idrottsgymnasiet får bra förutsättningar, när den större planen för IP presenteras tas nästa beslut hur Gullstrand ska utvecklas för BoIS vidkommande.

Tobias fortsätter
– Med de faciliteter som vi nu skapar i Gullstrand får vi en akademiverksamhet som håller god klass, visst kommer vi behöva bygga upp verksamheten under våren men redan from nästa vecka kommer vi vara i full drift så våra spelare kan jobba med sin skadeförebyggande träning men även ha sin teori så som videoanalys i lokalerna.