Inför denna vår gjorde vi om tjejfotbollen i ett försök att locka fler tjejer som inte redan är aktiva i en förening och efter en seg start har nu tjejfotbollen tagit fart på riktigt!

Under hösten 2018 bedrevs tjejfotbollen tillsammans med IK Wormo på Landskrona IP och utfallet blev att majoriteten av deltagarna redan var föreningsaktiva. Inför denna vår ändrade vi konceptet något och flyttade tjejfotbollen till Seminarieskolans inomhushall samtidigt som vi anammade ett liknande upplägg som ”Nattfotbollen” där ingen föranmälan behövs och vi delar in grupperna på plats.

Efter några inledande veckor med få deltagare har nu tjejfotbollen tagit fart med över 20 deltagare varje tillfälle.

Tobias Celedon om tjejfotbollen:
Vi har verkligen hittat rätt med Seminarieskolan där vi når en målgrupp som tidigare inte varit aktiva i en förening men som vill idrotta genom fotboll. Tjejerna är på plats långt innan utsatt starttid och ”hänger på låset” för att få spela.

Syftet med tjejfotbollen är tudelad, dels att aktivera en målgrupp som normalt inte idrottar i en förening och dels kunna slussa vidare de tjejer som vill spela fotboll organiserat i en förening.

Tjejfotbollen sker i Seminarieskolan inomhushall tisdagar 17.00-18.00