Nedan följer medlemsinformation från styrelsemötena i maj månad (5/5 resp 28/5).  

Ekonomi 
Landskrona BoIS ekonomiska situation är fortsatt ansträngd. Efter mycket hårt arbete och stora insatser av många uppnådde vi som bekant ett ekonomiskt plusresultat 2018, men då föreningens egna kapital är fortsatt negativt kan vi på inget sätt slå oss till ro, tvärtom.  

Till den positiva sidan hör att vi har god koll på kostnaderna och att den goda publiktillströmningen till IP gör att vi så här långt ligger över budget avseende matchintäkter. 

Men det återstår ett stort och hårt arbete med intäktssidan för att uppsatta budgetmål på marknad och övrig försäljning ska kunna uppnås. Vi ligger även en bit efter budget avseende antal betalande medlemmar. Därför kommer extra insatser att genomföras i närtid för att intensifiera arbetet med sponsor- och medlemsrekrytering och vi kommer även att sjösätta några andra intäktsdrivande aktiviteter.

Då det egna kapitalet är fortsatt negativt kommer föreningens likviditet att även detta år utsättas för stora prövningar. I styrelsen förs just nu diskussion kring olika alternativ att lösa situationen långsiktigt och vi kommer att återkomma med mer information kring detta. 

Mötesplats IP 
Positiva möten genomförda med kommun, föreningar och LISA med fokus på hur BoIS fotbollsbaserade samhällsarbete kan knytas samman med fler aktörer. Fler möten att vänta. 

Mycket positiv utveckling för tjejfotbollen (se separat artikel) som har 20-25 st deltagare per tillfälle vid våra öppna tisdagsträningar i Seminarieskolan.  

Fotboll Senior och Ungdom
Ansvariga ser en positiv utveckling av fotbollsverksamheten på både senior- och ungdomsnivå. Inget aktuellt att rapportera till styrelsen. 

Medlemsmöte
Det första av två ordinarie informationsmöte för föreningens medlemmar kommer att hållas den 17 juni kl 18:30 i Sportbaren på Landskrona IP. Välkomna!

/Styrelsen