Det närmar sig slutet av 2019 och det är dags att summera året som varit

Akademin har under året jobbat med att sätta sina arbetssätt hur vi vill spela och utbilda spelare. Resultaten har varit varierande på grupperna, dock ser vi kontinuerlig utveckling åt rätt håll dels resultatmässigt och dels att fler och fler söker sig till vår verksamhet för att få en bra utbildning. Vi får även mycket positiv och nyfiken respons från både föreningar i regionen men även i resten av landet kring vad vi gör.

U19 och U17 hade som målsättning att försöka ta en kvalplats till de högsta nationella serierna – att vinna en serie oavsett nivå är svårt och lagen slutade trea respektive tvåa i sina serier och missade därmed möjligheten att kvala uppåt.

Vår basverksamhet, dvs för spelare under 13 år, växer sakta och vi har smått börjat implementerat samma utbildningsplan som akademins verksamhet grundar sig på. Ett större fokus kommer ligga på basverksamheten 2020 för att göra den ännu bättre och ha möjlighet att ta emot ännu fler barn. Vi har under 2019 expanderat vår knatteverksamhet för 6-åringar ner till Dammhagskolan och gensvaret har varit positivt vilket betyder att vi även 2020 kommer ha knattegrupper i city.

Mötesplats IP är klubbens samhällsengagemang och vi har haft tre större aktiviteter löpande under större delar av året

Nattfotbollen är vårt absolut största projekt med 120-185 unika deltagare varje helg och när vi summerar 2019 kommer vi ha uppemot 3000 aktivitetstillfällen. Nattfotbollen bedrivs på fredagar i Dammhagskolan och lördagar i Idrottshallen. Vi har även testat i Häljarp under fyra veckor med ett positivt utfall.

Nattfotbollen innebär att vi har ledare på plats under kvällstid och låter barn och ungdomar spela fotboll under organiserade former. Aktiviteterna är kostnadsfria för deltagarna och inga förkunskaper krävs.

Tjejfotbollen fick ett nytt format under 2019 då vi valde att flytta verksamheten från Landskrona IP till först Seminarieskolan och sedan Dammhagskolan. Flytten har fått fart på projektet och ca 14-25 tjejer spelar varje tisdag med ledare från BoIS. Vårt nästa steg är att omvandla detta projekt till att bli ett tjejlag i BoIS under 2020.

BoIS för alla är ett projekt tillsammans med Landskrona Stads daglig verksamhet och Vuxenskolan där vuxna med funktionsvariationer spelar fotboll med ledare från BoIS en gång i veckan. Detta har varit ett mycket uppskattat inslag. Nästa steg för verksamheten är att få igång något liknande för barn och ungdomar och på sikt även ha ett parasportlag som representerar BoIS. Någon konkret tidsplan för detta finns dock inte i dagsläget.

Utöver dessa tre löpande projekt har vi även haft ”drive-in fotboll” i Lagunen under fyra veckor och två veckor i Koppargården. Drive-in fotboll innebär att vi haft ledare på plats under vissa dagar och tider och då har det varit öppen verksamhet för vem som helst inom vissa åldrar att delta.

Alla våra CSR-projekt ska även framöver ha en tydlig koppling till fotboll och på sikt bidra med att skapa ett hållbarare samhälle. Våra projekt leder exempelvis till att vi aktiverar ungdomar och vuxna som leder till en bättre folkhälsa, vi bryter utanförskap och vi bidrar till besparingar i samhället genom att erbjuda en meningsfull fritid.

Även klubbens samarbete med Landskrona Stad och förvaltningen Teknik och Fritid har utvecklats åt det positiva hållet under året, vi har fått en större förståelse av varandras behov och utmaningar vilket är en förutsättning för fortsatt utveckling.

Mycket har varit positivt under året, men det finns utmaningar

  • Ledartillförsel, vi har för få ledare på basverksamheten vilket gör att vi i vissa grupper har kölista. Vi är beroende av ideella krafter/föräldratränare för att kunna fortsätta utveckla verksamheten
  • Avsaknad av en fotbollsprofil på grundskolenivå. En positiv dialog förs men någon tidsplan när BoIS kan starta tillsammans med staden saknas i dagsläget. Behovet av en fotbollsprofil i grundskolan är stort om akademin ska fortsätta ta kliv.
  • Landskrona IP är i stort behov av en allmän upprustning snarast med bland annat nytt konstgräs på E-plan, belysning på 1-2 gräsplanerna och enklare läktare på de gräsplaner våra äldre ungdomslag spelar sina matcher på.

Ungdomsverksamheten och Mötesplats IP har kommit långt under 2019 men vi är inte nöjda utan arbetet för att bli Landskronas största ungdomsförening, en förening som inkluderar alla, fortsätter under 2020.

Väl mött 2020!

Tobias Celedon

Akademichef

HUVUDPARTNERS

Serneke logotyp
Ohlssons
Landskrona stad
Prenad logotyp

GULDPARTNERS