Årets certifiering av landets 61 akademier har genomförts och Landskrona BoIS placerar sig, precis som förra året, på en stark 14:e plats.

Tipselit-certifieringen är ett verktyg där klubbarnas akademiverksamhet olika delar så som utbildningsnivå på tränare, specialistroller, träningsfaciliteter etc. utvärderas och därefter poängsätts. Beroende hur många poäng respektive klubb tilldelas får man en stjärna där fem stjärnor är det högsta betyget. Landskrona BoIS får i årets certifiering fyra stjärnor.

Tobias Celedon, akademichef om årets certifiering
– Under 2019 har vi lagt stort fokus på att jobba likadant över hela akademin med gemensamma principer och tydliggjort vilka arbetssätt som ska gälla, något som tidigare saknats och som även resulterat i att klubben under många år inte fått fram elitfotbollsspelare från den egna verksamheten.

Ett annat fokusområde har varit att stärka infrastrukturen, dvs att tränarna har bra utbildningsnivå, att vi har specialisttränare och fysioterapeuter kopplade våra akademilag etc. Detta ger ingen direkt avkastning på fler spelare – men på sikt kommer dessa satsningar leda till en bättre verksamhet som i sin tur leder till fler och bättre spelare till vårt a-lag, avslutar Tobias

Tipselit-certifieringen i sin nuvarande form kommer avslutas vid årsskiftet då SEF:s avtal med Svenska Spel går ut. Hur certifieringen kommer se ut i framtiden kommer kommuniceras efter årsskiftet.

Årets certifiering kan ni läsa i sin helhet via följande länk http://www.tipselit.se/herr/arets-resultat-av-certifieringen-av-akademierna/