Landskrona BoIS årsmöte hålls onsdagen den 4 mars kl 18.30 på Folkets Hus och valberedningen presenterar här sitt förslag till styrelse. 

Valberedningen föreslår omval på Urban Jansson som styrelseordförande och att antalet styrelseledamöter förblir oförändrat sex personer.

Styrelseledamoten Jonas Torines har pga tidsskäl avböjt omval.

Valberedningen föreslår omval på styrelseledamöterna Daniel Stålhammar och Torgny Andersen samt nyval på Lisa Skarp. Styrelseledamöterna Göran Green, Mats Ekeroth och Lennart Neander har mandat till 2021.

Nedan följer valberedningens motivering till förslagen.

Förslag till styrelseordförande – Urban Jansson (omval)
Urban Jansson har lett styrelsens arbete under två år, en period då klubben genomgått ett kraftigt förändringsarbete mot en mer lokal prägel, kostnadskontroll, fotbollsbaserade samhällsinitiativ och tjejfotboll. Valberedningen ser att det med Urban som ordförande under 2020 finns goda förutsättningar för klubben att fortsätta utvecklas positivt i den riktningen.

Förslag till styrelseledamot – Daniel Stålhammar (omval)
Daniel Stålhammar är vice ordförande och fotbollsansvarig i styrelsen. Daniel leder fotbollsarbetet i styrelsen och varit högst delaktig i den struktur för både A- och U-verksamheten som nu börjat formas. Valberedningens bedömning är att Daniels breda kompetens och höga förtroende är till stort värde för klubben framåt. 

Förslag till styrelseledamot – Torgny Andersen (omval)
Torgny Andersen är sekreterare i styrelsen och involverad i organisatoriska frågor såväl som kommunikation och evenemang. Med sin mångsida kompetens och djupa kunskap om föreningen gör valberedningen bedömningen att Torgny är en fortsatt viktig spelare i styrelsen framöver.

Förslag till styrelseledamot – Lisa Skarp (nyval)
Valberedningen har gjort bedömningen att kompetens inom marknadsföring, varumärkesarbete och CSR behöver tillföras styrelsen. Lisa Skarp arbetar sedan några år tillbaka som Marknads- och Kommunikationschef på SWEP och har en lång och bred bakgrund inom marknadsföring. Innan hon kom till SWEP verkade Lisa drygt 15 år i reklambranschen där hon bland annat arbetade med idrottsföreningar, sponsringsfrågor och event. Valberedningen gör bedömningen att Lisa kommer tillföra föreningen en hög nivå av kompetens inom området.

Slutligen vill valberedningen rikta ett stort tack till Jonas Torines, som inte minst på U-sidan lagt ner ett oerhört stort arbete för föreningen under de gångna två åren.

Valberedningen Landskrona BoIS
Per Eriksson (sammankallande)
Allan Karlsson
Fredrik Lind

HUVUDPARTNERS

Serneke logotyp
Ohlssons
Landskrona stad
Prenad logotyp

GULDPARTNERS