”BoIS för alla” är ett samhällsinitiativ som Landskrona BoIS startade under hösten 2019. Klubbens strävan är att alla som härstammar från Landskrona ska ha en tät och naturlig relation till Landskrona BoIS och för att uppnå denna ambition krävs det att BoIS aktiverar sig i stadens olika områden. Det är vårt ansvar att närvara i Landskrona och därmed bli en klubb som stadens invånare kan identifiera sig med.  

Vi är också måna om att engagera våra aktiva spelare i övriga verksamheter som också faller under BoIS-paraplyet. Detta tror vi kommer stärka banden mellan spelare och staden och en sådan utveckling gynnas vi alla av.

Genom ”BoIS För Alla” ger vi vuxna med funktionsnedsättningar en möjlighet att spela fotboll i Landskrona BoIS. Detta sker i samarbete med Landskrona Stads Daglig verksamhet samt Vuxenutbildningen – särskild utbildning för vuxna. Utan deras expertis och erfarenhet hade detta varit omöjligt att genomföra.

Dessvärre har den rådande pandemin begränsat våra möjligheter och årets aktiviteter har därför varit färre än vi önskat. Vi är dock fast beslutsamma om att starta upp verksamheten igen så fort Covid19-vågen avtagit. Vi önskar också utveckla initiativet, både genom att öka antalet deltagare samt starta verksamhet för barn och ungdomar.

Det långsiktiga målet är att engagera fler boenden och även knyta till oss engagerade föräldrar till projektet. Inom tre år ska Landskrona BoIS ha ett eget lag.

Se gärna den hjärtvärmande filmen från uppstarten tidigare i våras. Hela vårt hållbarhetsarbete finns samlat under fliken Mötesplats IP