Med anledning av rådande läge i samhället och att vi har ett konstaterat fall av Covid-19 i seniortruppen, samt att det finns några symtom hos några enskilda individer kopplat till A-laget, väljer vi att ta det säkra före det osäkra och pausa dagens träning och därigenom utöka tiden för när laget senast sågs, till 72h.

Vi har i processen haft en dialog med smittskydd Skåne. Vi hoppas denna åtgärd minskar risken framöver.

HUVUDPARTNERS

Serneke logotyp
Ohlssons

GULDPARTNERS