Landskrona BoIS samhällsprojekt Nattfotbollen har ansökt och fått beviljat stipendium på 50 000 kronor från Skandias stiftelse Idéer för livet.

Nattfotbollen handlar om att öppna upp idrottshallar för killar och tjejer i Landskrona under vinterhalvåret så att de kan idrotta utifrån sina förutsättningar. Verksamheten är kostnadsfri och ingen förkunskap eller anslutning till förening krävs. Det finns studier som påvisar att konceptet Nattfotboll har många betydelsefulla komponenter. Det handlar inte bara om fysisk hälsa, det främjar också relationsbyggande och bidrar till ökat kontaktnät.

Om Idéer för livet
Skandias stiftelse Idéer för livet strävar efter att skapa ett samhälle med bättre hälsa och ökad trygghet. Idéer för livet agerar som en katalysator för att skapa fler och effektivare förebyggande insatser mot barn och unga. Det genom att initiera och stödja lokala projekt, metoder och forskning.