Valberedningen för Landskrona BoIS kommer på det stundande årsmötet att föreslå Anders Ekbladh som ny ordförande för föreningen.

Anders Ekbladh är 53 år, Landskronabo och driver sedan många år tillbaka det Landskronabaserade företaget Ekbladhs Måleri.

Per Eriksson, sammankallande i Landskrona BoIS valberedning, kommenterar förslaget såhär:
Anders Ekbladh har enligt vår bedömning en mycket bra profil för ordförandeskapet i Landskrona BoIS. Han har framgångsrik näringslivserfarenhet, där han utvecklat ett lokalt företag till ett bli en stark regional aktör med över 100 anställda och 200 miljoner kronor i omsättning. Anders är därtill en gedigen föreningsmänniska med egen fotbollsbakgrund, han är respekterad i breda kretsar i Landskrona och besitter goda näringslivskontakter både regionalt och nationellt. Som mångårig sponsor och supporter har Anders bra koll på BoIS och efter våra samtal med honom är vi övertygade om att föreningen har mycket goda förutsättningar att utvecklas vidare på den inslagna vägen under Anders ledning.

En närmare presentation av Anders Ekbladh, tillsammans med valberedningens förslag på styrelsesammansättning i sin helhet, kommer att publiceras i god tid innan årsmötet.