Valberedningen för Landskrona BoIS presenterar här sitt styrelseförslag inför det stundande årsmötet.

Valberedningens om sitt arbete
Landskrona BoIS är en förening i medvind. Klubben har hittat tillbaka till en mycket tydlig identitet med stark lokal förankring, gjort en ambitiös satsning på ungdomsverksamheten och startat både flick- och damverksamhet. Sportslig framgång har nåtts genom att klubbens herrlag har avancerat till Superettan. Viktiga rekryteringar till organisationen har genomförts och genom en kombination av hård kostnadskontroll och välvilliga tillskott från supportrar och näringsliv har föreningens ekonomiska situation förbättrats trots ett mycket speciellt och utmanande år.  

Valberedningen har inför årsmötet 2021 arbetat utifrån målsättningen att den framgångsrika väg som klubben och styrelsen slagit in på ska fortsätta. Vidare har valberedningen gjort bedömningen att styrelsens sammansättning bör utökas och kompetensbasen förstärkas ytterligare. Detta för att skapa bättre förutsättningar att möjliggöra de sportsliga ambitioner som klubben satt upp, samt för att klubben ska kunna ta en mer aktiv roll i utvecklingen av IP och Karlslundsområdet i samarbete med staden.

Utifrån denna analys har valberedningen identifierat att kunskaper och erfarenheter inom bland annat marknadsföring/försäljning, fastighet/byggnation och föreningsutveckling vore värdefullt att tillföra styrelsen. Därtill har valberedningen strävat efter att stärka klubbens inkomstbringande nätverk och att tillföra styrelsen en något högre grad av aktiv bakgrund på själva fotbollsplanen. 

Valberedningen är mycket glad över att nedan presenterade kandidater valt att stå till förfogande för styrelsearbete i Landskrona BoIS.

Förslag som styrelseordförande – Anders Ekbladh (NYVAL)
Anders Ekbladh är 53 år, bor i Landskrona och driver sedan många år tillbaka det Landskronabaserade företaget Ekbladhs Måleri som vuxit till att bli en stark regional aktör med över 100 anställda och cirka 200 miljoner kronor i omsättning. Anders har en aktiv fotbollsbakgrund, var som ung relativt lovande och med i bland annat Skånelaget. Den egna spelarkarriären stannade i Svalövs BK som han spelade i upp till 30-årsåldern. 

Valberedningen motiverar:
Anders Ekbladh har enligt valberedningens bedömning en mycket bra profil för ordförandeskapet i Landskrona BoIS. Anders har framgångsrik näringslivserfarenhet och är en gedigen föreningsmänniska med egen fotbollsbakgrund. Han är respekterad i breda kretsar i Landskrona och besitter goda näringslivskontakter både regionalt och nationellt. Därtill tillför Anders ett nyttigt fastighetskunnande och som mångårig sponsor och supporter till BoIS är Anders väl insatt i klubbens nuläge och fortsatta utmaningar. 

Valberedningen ser att Anders Ekbladh genom sitt ledarskap präglat av ödmjukhet, tävlingsinstinkt och strategiskt tänk, har mycket goda förutsättningar att leda föreningen framåt på den inslagna vägen och samtidigt skapa nya intressanta möjligheter för Landskrona BoIS. 

Förslag som styrelseledamot – Johanna Ingvaldson (NYVAL)
Johanna Ingvaldson är 46 år, boende i Landskrona och Verksamhetschef för lokal idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet – SISU Idrottsutbildarna Skåne. Johanna har under drygt 20 år varit verksam som tränare och styrelseledamot i olika idrottsorganisationer från nationell nivå ner till den lokala föreningsnivån.  

Valberedningen motiverar:
Johanna Ingvaldson tillför styrelsenmycket starka kunskaper om föreningsutveckling, ledarskap och utbildningsfrågor.Detta är värdefullt är flera aspekter, inte minst i den expansionsfas klubben nu befinner sig i med nyskapade satsningar på flick- och damverksamhet och höga ambitioner rörande den fortsatta utvecklingen av ungdomsorganisationen.

Förslag som styrelseledamot – Patrik Hartvig (NYVAL)
Patrik Hartvig är 48 år, bor i Lomma och ingår i ledningen för den globala koncernen DORO AB med säte i Malmö. Han har innan dess innehaft flera ledande positioner inom marknadsföring och produktutveckling på internationell nivå inom bland annat Sony Mobile. Patrik har en bakgrund som aktiv inom idrotten på hög nivå, med tyngdpunkt på fotboll, och spelade för bland annat Kalmar FF en kort sejour. Numera är han aktiv pojklagstränare i både fotboll och hockey. 

Valberedningen motiverar:
Patrik Hartvig tillför styrelsen spetskompetens inom marknadsföring/försäljning och omfattande internationell erfarenhet av att utveckla affärer och att skapa intressanta och värdefulla paketeringar för olika målgrupper. I kombination med egen erfarenhet som fotbollsspelare på högre nivå kan Patriks kunskaper och starka nätverk tillföra klubben konkret värde inom flera områden.

Förslag som styrelseledamot – Lars Andersson (NYVAL)
Lars Andersson är 60 år, boende norr om Landskrona, advokat till yrket och driver byrå i egen regi i samarbete med Jansson & Partners med specialitet inom fastighets- och företagsjuridik. Lars har en bakgrund i Landskrona BoIS som spelare på 80-talet och styrelseledamot under den senare delen av 90-talet och 00-talet. Lars har även varit ledare och ungdomstränare i Teckomatorps SK under många år. 

Valberedningen motiverar:
Lars Andersson tillför styrelsen gedigen juridisk kompetens, en positiv, entusiasmerande personlighet och nyttig erfarenhet av klubben med perspektiv både som spelare och tidigare styrelseledamot. Ett rutinerat tillskott ur flera aspekter.

Förslag som styrelseledamot – Charlotte Wall (NYVAL)
Charlotte är 54 år, boende i Asmundtorp, och arbetar som Produktchef på Haldex i Landskrona. Charlotte har under många år varit aktiv i Asmundtorps IF, varav sex år i styrelsen och tre år som ordförande för föreningen. Charlotte är uppvuxen i en riktig BoIS-familj och har ett stort fotbolls- och idrottsintresse och även för frågor som rör kommunens fortsatta utveckling. 

Valberedningen motiverar:
Charlotte Wall tillför klubben omfattande erfarenhet av förenings- och styrelsearbete, stark projektledarerfarenhet, nyttigt perspektiv från breddidrottslivet inom kommunen och ett starkt lokalt nätverk. 

Förslag som styrelseledamöter – Mats Ekeroth och Lennart Neander (OMVAL)
Valberedningen motiverar:
Mats Ekeroth och Lennart Neander har båda svarat för solida och värdefulla insatser med stort engagemang under föregående mandatperiod. Valberedningen ser mycket positivt på att de valt att stå till förfogande också kommande år.

Valberedningens styrelseförslag i korthet

Antal ledamöter i styrelsen
Antalet ledamöter i styrelsen föreslås att utökas från 7 till 9 personer.   

Styrelseordförande
Valberedningen föreslår nyval på Anders Ekbladh.

Val av styrelseledamöter – för en tid av 1 år
Valberedningen föreslår omval på Mats Ekeroth och Lennart Neander.

Val av styrelseledamöter – för en tid av 2 år
Valberedningen föreslår nyval på Lars Andersson, Patrik Hartvig, Johanna Ingvaldson och Charlotte Wall.

Styrelseledamöter på mandat till årsmötet 2022
Torgny Andersen och Daniel Stålhammar.

Styrelseledamöter som lämnar
Urban Jansson, Göran Green och Lisa Skarp lämnar styrelsen i samband med årsmötet.
Valberedningen vill tacka alla för deras insatser och rikta ett särskilt tack till Urban Jansson, som oerhört förtjänstfullt lett styrelsens arbete under sina 3 år som ordförande.

Valberedningen Landskrona BoIS
Fredrik Lind
Patrik Johansson
Per Eriksson (sammankallande)

Foto
  • Bildbyrån