Det har stormat i fotbollssfären denna vecka. Tolv europeiska klubbägare valde att se till sina egna förahavanden, utan att konsultera med supportrar, spelare, tränare, och deras ”projekt” (visst hatar man detta modeord, sen när blev en fotbollsklubb ett projekt?) väckte stort motstånd runtom i världen.

Landskrona BoIS är så fruktansvärt små i sammanhanget, vi är varse om det, men klubben känner ändå stor besvikelse över ägarnas giriga agerande. Genom att eliminera tävlingsmomentet frångås fotbollens syfte och att dessa små egoister till patroner skissat på ett sådant världsfrånvänt upplägg tyder på en helt otrolig verklighetsuppfattning.    

Vår störa besvikelse riktas mot våra svartvitrandiga vänner från Turin, som gjort världens vackraste färgsammansättning till åtlöje. Shame on you!

Samtidigt har denna soppa tvingat fram reflektion. Kanske att detta är begynnelse på en rörelse som förhindrar att fotbollen i framtiden behandlas som en simpel handelsvara.

Fotbollen ska inte kunna utnyttjas till att tvätta diktaturers varumärken. Det ska inte gå att muta våra styrande organ till stora turneringar på bekostnad av människoliv. Ordet villkorstrappa ska inte existera som vokabulär och några få ska inte kunna roffa åt sig hisnande summor på världens största folkrörelse. Det är allas uppgift att värna om kollektivet, annars kväver vi oss själva.

Låt oss nu hoppas på en positiv motreaktion där supportrarna till denna vackra sport sätter sig i en egen ringhörna, långt ifrån ESL och FIFA/UEFA.

Hela haveriet har också satt den svenska föreningsmodellen i ett helt annat skimmer. 51-procentsregeln, det bästa vaccinet mot denna globala pandemi, skyddar oss från att krafter med tvivelaktiga egenintressen förses med en spelplan.

I vår del av pusslen är BoIS både glada och stolta över att kunna berätta att klubben aldrig tidigare haft så många medlemmar som vi har i år. En styrkedemonstration som gör Landskrona BoIS till en relevant samhällskraft och som samtidigt ger klubben möjlighet att fortsätta utveckla den nuvarande, lokala banan.

I detta nu har 1051 valt att investera i detta kärleksbevis och vi har självfallet utrymme för ytterligare medlemmar i vår svartvitrandiga gemenskap.

Vi uppmuntrar faktiskt hela Sveriges befolkning att investera i ett medlemskap. Ta aktiv ställning för din lokala förening, stötta den att fortsätta göra din bygd/ort/stad till en bättre, mer inkluderande plats att bo på. Det kvittar egentligen om det är Landskrona BoIS, IFK Göteborg, AIK, Malmberget, Östra Göinge eller IK Wormo.

Hjälp dig själv, din familj, dina vänner och dina grannar genom att engagera dig i föreningslivet. Få investeringar genererar så stor allmännytta för så liten insats.

Det får vara slutklämmen.

Bli medlem i BoIS här

Foto
  • Bildbyrån