TEAMAB är ett kreativt företag som kännetecknas av bred kompetens och mycket lång samlad erfarenhet hos personalen – det gäller både företagsledning och anställda på fältet. Till lördagens match mot Norrby har TEAMAB valt att vara matchvärd.

TEAMABs affärsidé är att på ett gediget sätt bygga, anlägga och underhålla – till ett konkurrenskraftigt pris med kvalitets- och miljöansvar. Med bibehållande av det mindre företagets fördelar ska TEMAB genomföra såväl stora som små projekt samt erbjuda effektiva underhållskoncept. TEAMAB ska vara flexibla, kostnadseffektiva, ha korta beslutsvägar, fatta snabba beslut och vara lättillgängliga.

TEAMAB har sedan starten haft en positiv utveckling som är resultatet av nytänkande kombinerat med mångårig branscherfarenhet hos medarbetarna. TEAMAB har en mängd återkommande kunder och vi skapar helst långsiktiga personliga kundrelationer som bygger på personliga kontakter.

Läs mer om matchvärden på deras hemsida www.teamab.se.