Landskrona BoIS starka affärsnätverk växer. Nu har vi passerat 100 företag, vilket bäddar för ett starkt nätverk med stora möjligheter till affärer.

Nätverket träffas minst en gång per månad, enligt tidigt fastställda datum. Utöver frukostmöte arrangeras möte och träffar vid ytterligare ca 30 tillfälle per år. Träffarna är omväxlande och varierande både när det gäller slag och inriktning.

Nätverksträffar i korthet

  • Nätverksträffar 1-2 gånger/månad, frukostträffar vid fasta tider.
  • Ingen branschexklusivitet.
  • BoIS håller i strukturen av mötena men själva nätverksträffarna drivs av styrgrupp bestående av personer från våra partnerföretag.
  • Samtliga närvarande personer/företag presenteras kort vid varje möte.
  • Två företag ges möjlighet att presentera sin verksamhet.
  • Varje medlem av Nätverket får bjuda in presumtiv kommande medlem till mötena.

Vi står aldrig still!
Utöver frukostträffar med Nätverket arrangerar vi tillsammans med våra partners så mycket mer: lunchmöte, mingelluncher, afterwork, företagsbesök, konferensresor, sportaktiviteter, hockeykvällar, konferenspass, padel, föreläsningar, osv. Vi engagerar våra partners i nätverket och är gärna på plats ute hos någon av dem för en rundtur och/eller presentation.

För mer information om Landskrona BoIS Nätverk, kontakta Anders Lindfors
0735-17 13 08
anders.lindfors@landskronabois.com