Vi är väldigt glada över att vår Nattfotboll nu pågår för fullt runtom i Landskrona. Detta initiativ spelar en central roll i vårt samhällsengagemang och vi gläds åt att så många barn och ungdomar förgyller våra aktiviteter varje helg.

3Hus Fastigheter är en av våra uppskattade samarbetspartners som möjliggör för Landskrona BoIS att kunna sjösätta Nattfotbollen. Deras support är ovärderlig och har också varit bidragande till att vi kunna expandera satsningen, som nu äger rum i fler hallar och därmed ger fler ungdomar chans att deltaga.

Nu står det klart att samarbetet fortsätter även över 2022. Därmed säkerställer 3Hus att vi kan vara ett positivt och tryggt sammanhang för stadens barn och ungdomar även fortsättningsvis.

Stort tack för det!