Landskrona BoIS har fattat beslutet att rekrytera en sportchef på herrsidan. Sedan ”omstarten” 2019 har organisationen runt sporten varit väldigt slimmad vilket gjort att få krafter arbetat hårt, intensivt och framgångsrikt med att bygga ett hållbart Landskrona BoIS.  

Inför säsongen 2022 står klubben på betydligt starkare ben med ett tryggt eget kapital, god sportslig organisation samt en framtidstro på att Landskrona BoIS kan fortsätta ta stora positiva kliv. För att möjliga potentialen som ryms i vårt klubbmärke bedömer styrelsen att en sportchef behövs.  

Denne ska öka proaktiviteten i hur klubben bygger sin trupp, scouta nya potentiella spelare, ha förmåga att konkurrensutsätta befintliga spelare samt skapa förutsättningar för spelarna i akademin att fortsätta sin förberedelse inför en elittillvaro med A-laget.  

Sportchefen ska ta ett långsiktigt ansvar för Landskrona BoIS fotbollsfilosofi i enlighet med de mål och visioner som klubben stakat fram. Vidare ska kraften, i tätt samarbete med ledarstaben, både identifiera och genomföra de behov som föreligger för att nå de uppsatta målen.  

Vi har också en ambition att skapa ett attraktivt nätverk runt Landskrona BoIS som innefattar scouter, agenter, andra sportchefer och andra intressenter med andemeningen att leverera långsiktig framgång. I det arbetet spelar Sportchefen en central roll.  

Arbetet med att finna lämpliga kandidater har inletts och senare veckan kommer en längre intervju med klubbchef Michel Ekberg på medlemssidan.  

För frågor runt tjänsten eller dylikt vänligen kontakta vår Klubbchef Michel Ekberg på 0731-287129 alt michel.ekberg@landskronabois.com