Igår höll Landskrona BoIS sitt årsmöte med 93 röstberättigade medlemmar och 9 åhörare på plats i Folkets Hus. Positiva toner genom hela mötet där vi kan konstatera att Landskrona BoIS för första gången på många år är helt skuldfri. Ekonomiskt står vi väl rustade inför framtiden och har därmed möjlighet att fortsätta utveckla föreningen i positiv riktning.

Mötet inleddes med parentationer som hölls för för Lennart Bengtsson, Kent Nileland, Gert Karlsson och Leif Olofsson.

Kenneth Håkansson valdes till mötets ordförande och Torgny Andersen till sekreterare. Mötet godkände årsredovisningen, fastställde resultat- och balansräkning samt föreslagen resultatdisposition. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Motion om VAR från Carl Åhlander. Styrelsen föreslog att inte godkänna förslaget. Votering genomfördes med handuppräckning och motionen bifölls inte.

Stadgerevision på förslag från Landskrona BoIS styrelse. Förändring föreslogs av medlem att ersätta ”i vår region” till ”företrädelsevis från vår region” under Paragraf 1: Ändamål. Beslut om att godkänna de nya stadgarna med föreslagen justering fattades av ett enhälligt årsmöte. 

Anders Ekbladh valdes till ordförande för en tid av ett år.

Charlotte Wall, Johanna Ingvaldson valdes för fortsatt arbete i styrelsen och Jonas Gyllenspetz valdes in som ny ledamot. Jonas ska känna sig varmt välkommen till den randiga familjen.

Förtjänsttecken delades ut till Max Lundmark, Billy Magnusson, Jörgen Larsson, Linus Olsson och Tomas Fanedl (frånvarande).

Amr Kaddoura valdes till årets spelare herr och Embla Joakimsdotter Stoltz till årets spelare dam.

Carl Nielsen valdes till årets ledare.

Albulena Selani och Sam Hegdahl (frånvarande) fick stipendium från Landskrona BoIS ungdomsfond.

Vi säger stort tack till alla som besökte Folkets Hus under onsdagskvällen. Vi älskar engagemanget som genomsyrar Landskrona BoIS och ser fram emot att tillsammans fortsätta ta Sverige med storm under säsongen.

Forza Randigt!!!