Årsmötet utgör själva kärnan i föreningens demokrati. De viktigaste besluten fattas under detta möte och detta tillfälle är också medlemmarnas stora möjlighet att påverka klubben i önskvärd riktning.

Ett sätt att påverka är att lämna in motioner som mötet sedan röstar om. Till Landskrona BoIS senaste årsmöte skickades en motion in, av Carl Åhlander. Den berörde frågan om VAR, och dess intåg i fotbollens sfär, och vi tog tillfället i akt att prata med Carl om BoIS, medlemskap och motionsprocessen.

Först och främst, varför blev det Landskrona BoIS?

Frågan kan egentligen ställas ”hur skulle det någonsin kunna bli någonting annat än Landskrona BoIS?”. Jag skulle vilja uttrycka det som att jag blev född in i BoIS-familjen. Mina första minnen av fotboll är runt millenniumskiftet när min pappa tog med mina bröder och min mamma till IP:s sittplatsläktare genom de familjebiljetter som då fanns, på ett liknande sätt som jag föreställer mig att min farfar tog med min pappa till IP när han var i samma ålder. Fotbollsintresset fastnade hos mig och en av mina två bröder, och då var vi fostrade till att veta vilken klubb det var som gällde. Med två av tre söner som hittade rätt får vi ändå ge pappa beröm för ett väl utfört arbete tycker jag.

Att jag sedan under mina första supporterår fick uppleva de glansdagar med ständiga derbytriumer som början av 00-talet innebar (jag minns särskilt när jag stod på Västra Läktaren och Gustaf Andersson avgjorde derbyt mot HIF till 4–3), föreställer jag gjorde det lättare för mig att inse vilken klubb det var som gällde.

Vad är föreningsdemokrati för dig?

Simpelheten i frågan gör den ju närmast omöjlig att besvara. Föreningsdemokratin är det som får mig och många andra supportrar att stolt kunna säga att det är Vår klubb som vi stöttar. I svensk idrott är det medlemmarna som äger klubbarna, och i svensk föreningsdemokrati är varje medlem värd exakt lika mycket – en röst. De som styr den dagliga verksamheten i klubben genom att antingen vara anställda av klubben eller genom att sitta i styrelserummet förvaltar i förlängningen ett förtroende av klubbens medlemmar.

Viktigheten och kraften i denna konstruktion glöms i tider av guld och gröna skogar ibland bort, men när förvaltarna av vår förening tappar fotfästet och relationen till klubbens medlemmar märks den. Det är när medlemmarna får beslut om konstgräs på Landskrona IP att ändras, och när medlemmarna tillsätter en styrelse i Landskrona BoIS som vi tror bättre kan styra vår klubb, som den verkliga styrkan i föreningsdemokratin märks.

Ur ett rent känslomässigt perspektiv är föreningsdemokratin något som får mig att känna mig nära min klubb. Stoltheten i att gå och titta på Min klubb spela boll. Klubben som jag genom mitt medlemskap får insyn i och möjlighet till att påverka, tillsammans med alla andra medlemmar i Min klubb.

Du lämnade in en motion inför årsmötet. Vad handlade den om och kan du beskriva processen?

Motionen som jag skrev till årsmötet handlade om den teknik som finns till för att domare ska kunna pausa en match och ta hjälp av videogranskning för att ändra/fatta avgörande domslut under en match, det system som är känt som VAR. Jag tycker inte att VAR fungerar bra och tycker att det tar bort väldigt mycket av de känslor som jag tycker hör fotbollen till. Jag är dessutom ifrågasättande till att svensk fotboll kommer vara den part som driver utvecklingen av systemet. Jag är således emot VAR.

Processen såg ut som så att jag skrev motionen, där jag bland annat tog inspiration av andra liknande motioner och av uppslag som SFSU (Svenska Fotbollssupporterunionen) publicerat. Därefter skickade jag in motionen till Håkan på kansliet senast tre veckor innan datumet för årsmötet. Håkan förmedlade senare vidare motionen till styrelsen som behandlade motionen och besvarade motionen en vecka innan årsmötet. Därefter var det upp till föreningens medlemmar att besluta om Landskrona BoIS skulle anta eller förkasta motionen, och då var det en majoritet av medlemmarna som röstade för att förkasta motionen.

I din mening, vad gör svenskt föreningsliv unikt?

Svenskt föreningsliv är unikt och svensk föreningsdemokrati är unik. Den folkrörelse som är svensk idrottsrörelse är unik, och den makt över våra föreningar som medlemmar i Sverige har är unik. Det finns många anledningar till detta, men den lokala anknytning som svenska föreningar får till (och som Saudiarabiska ägare nog motverkar) kan nog vara del i det som uppmuntrar till ideellt engagemang. Det märks på gräsrotsnivå, och det märks i elitfotbollen för klubbar som Landskrona BoIS. Det är unikt att jag som medlem, utan några särskilda meriter, kan skriva en motion om hur klubben ska styras och att min röst ska vara lika mycket värd som ordförande Ekbladhs. Det är otroligt vackert och det är något att slå vakt om.

Det räcker att kika utomlands hur klubbars supportrar i åratal i exempelvis Napoli har protesterat mot en klubbägare utan att få något gehör, eller i Manchester United häromsistens i samband med Super League som det ännu inte blivit något av, för att förstå hur unikt och viktigt det svenska föreningslivet och den svenska föreningsdemokrati är.

Hur kan BoIS arbeta för att komma än närmre sina medlemmar?

Jag tror att det bara finns ett sätt att bygga närhet och förtroende, och det är att arbeta med två värdeord i förhållande till medlemmarna – insyn och transparens. Här ligger Landskrona BoIS redan långt fram med exempelvis det månadsbrev där Michel en gång i månaden berättar vad som sker i och runt klubben, samt med det gedigna arbete som marknadsavdelningen gör. Som medlem kommer jag alltid vilja ha mer. Jag tror att BoIS har så jäkla mycket att vinna på att vara så transparent som möjligt och på att ge så mycket insyn det går. Det skapar förståelse och det skapar tålamod, och jag tror dessutom att det väcker engagemang.

Varför ska alla som håller på randigt också bli medlemmar i klubben?

Därför att jag tror att klubben tjänar på det, och jag tror att den enskilda medlemmen tjänar på det. Landskrona BoIS tjänar på det, och jag tror att den vinst som Landskrona BoIS gör på den enskilde medlemmens beslut att teckna ett medlemskap betyder mer än de kronor som medlemsavgiften inbringar. Desto fler vi är, desto mer tydligt blir det att vi är många som bryr oss om Landskrona BoIS. Landskrona BoIS blir ett än mer attraktivt varumärke som än fler vill synas tillsammans med.

För den enskilde medlemmen tror jag att det kan vara en ganska bra affär. Jag noterar att flera butiker i stan erbjuder rabatt för stadens medlemmar. Allra främst tycker jag att det är självklart att bli medlem därför att det ger mig som BoIS-supporter väldigt mycket mervärde. Jag får reda på mer vad som händer med de nyheter och reportage som släpps på medlemssidan. Jag får nyheter om förlängningar och nyförvärv först. Jag får som medlem möjlighet att vara delaktig, få insyn och få påverka min förening. Det ger värde för mig och det ger värde för klubben, därför tycker jag att man bör bli medlem i den klubb man håller kär.

Ännu inte medlem i Landskrona BoIS? Länken nedan hjälper dig att investera i vår randiga förening.

https://landskronabois.se/medlem/