Vår klubbchef Michel Ekberg har på eget initiativ fattat beslutet att lämna Landskrona BoIS 2023-12-31. Den långa horisonten innebär att klubben i lugn och ro nu kan arbeta med att rekrytera en lämplig efterträdare.

Ordförande Anders Ekbladh

Väldigt tråkigt att Michel väljer att lämna uppdraget men både jag och styrelsen respekterar så klart beslutet. Att vi nu har åtta månader på oss skänker utrymme att identifiera vilka egenskaper den kommande klubbchefen ska besitta för att fortsätta navigera vårt Landskrona BoIS i önskvärd riktning.

Michel har betytt väldigt mycket under sina år i som klubbchef. De flesta pilar i Landskrona BoIS pekar uppåt och han är starkt bidragande till detta. Klubben förfogar numera över en stark organisation bestående av ambitiösa människor som alla har fokus på att fortsätta sätta BoIS på fotbollskartan.

Parallellt kommer vi i styrelsen att arbeta med att sätta en plan och ju närmre årsskiftet vi kommer desto mer kommer vi löpande att informera om processen.

Michel Ekberg om beslutet

Det hela är väldigt odramatiskt. Jag känner att energin finns till att leverera ett starkt 2023 och att det sedan är dags för någon annan att ta vid. Det känns också betydligt bättre att avisera detta när Landskrona BoIS i stort mår väldigt bra och jag är också av uppfattningen att klubben ska arbeta med lång framförhållning när det kommer till våra nyckelpositioner. Därför släpper vi nyheten redan nu så att vi fortsätter vara transparenta gentemot våra medlemmar.