Landskrona BoIS är engagerade i Landskrona Stads projekt KNUT som står för Kunskap Näringsliv Utbildning Tillsammans. 

KNUT arbetar med skolelever från förskoleklass till högstadiet med syfte att väcka intressen för en rad olika branscher och yrken under skolåren, men också inspirera till studier genom att visa hur man omsätter sina kunskaper från skolan i praktiken i arbetslivet.

Under förmiddagen gästade Billy, Amr, Xavi och Rasmus Pilängsskolans förskoleklass för att prata om Landskrona BoIS som arbetsplats.

Läs mer om våra samhällsprojekt under fliken Mötesplats IP.

Huvudpartners Mötesplats IP 2023