Landskrona BoIS har de senaste åren startat upp såväl ett damlag som ett antal flicklag där vi ständigt växer. Vi kommer vara 4-5 träningsgrupper 2024, där det äldsta flicklaget blir 14 år och det yngsta runt 6-8 år.

Vi söker nu en person som kan hjälpa oss att ta nästa steg och ta ett helhetsgrepp för att utveckla vår flickverksamhet. Som flickansvarig fotbollsutvecklare blir de huvudsakliga uppgifterna att:

– Stötta, vägleda och ge feedback till övriga tränare och ledare i flickverksamheten

– Följa upp lagen kontinuerligt i träning och match

– Leda inspirationsträningar med lagen någon gång per år

– Vara kontaktperson och samverka med övriga föreningar i Landskrona

– Vara kontaktperson och samverka med tränarstaben för damlaget i frågor som rör såväl senior- som ungdomsverksamheten.

– Hålla i internutbildningar för ledare och tränare, i samverkan med övriga fotbollsutvecklare i klubben.

Beräknad tidsåtgång i rollen är mellan 6-10 timmar per vecka, där vi vill att fotbollsutvecklaren är ute i verksamheten ca tre gånger per vecka.

Vi ser gärna att fotbollsutvecklaren har påbörjat sin utbildningsbana, och där vi som klubb stöttar med vidare utbildning.

Uppdraget arvoderas.

Skicka din intresseanmälan till kalle.willstrand@landskronabois.com