1. INTEGRITETSPOLICY FÖR LANDSKRONA BOIS 

(Senast uppdaterad: 10 mars 2024

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar dina personuppgifter när du använder Landskrona BoIS webbplats för att köpa biljetter och/eller årskort till Landskrona BoIS fotbollsmatcher (”Integritetspolicyn”). 

Inom ramen för ditt köp kommer personuppgifter hänförliga till dig att behandlas. Landskrona BoIS, 84400–2098, med adress Karlslundsvägen 20, 261 42 Landskrona, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy.  

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN? 

Personuppgifter är data och information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild person.  

Vi samlar in och använder personuppgifter hänförliga till dig när du köper biljetter på vår webbplats. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn och köpinformation.  

 1. VAD ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER TILL OCH VILKEN LAGLIG GRUND TILLÄMPAS FÖR BEHANDLINGEN? 

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftningen. Nedan har vi beskrivit vilken laglig grund vi tillämpar för olika behandlingar. 

Laglig grund Ändamål/behandling som utförs 
För att fullgöra avtal med dig  Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra allmänna villkor för biljettköp, till exempel genom att tillhandahålla din biljett eller den produkt som du har köpt och informera om matchen som biljetten avser. 
Ta betalt för biljetten eller produkten, inklusive hantera kortbetalningar. 
Kommunicera med dig via kundservice, t.ex. vid beställning och klagomål. 
Administrera ditt användarkonto hos oss som kan användas vid köp i vår biljettshop. 
Intresseavvägning  Upptäcka och förhindra bedrägerier, såsom vid biljettkontroll och i samband med kortbetalning. 
Identifiera dig som kund, t.ex. vid biljettkontroll. 
Skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra tjänsterna och webbplatserna och dess innehåll. 
Marknadsföra och informera om oss, våra produkter och tjänster. 
Fullgöra rättslig skyldighet enlighet lag Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag. 
Samtycke Detta inhämtas vid behov. 
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på den adress, telefonnummer eller e-postadress som anges i punkt 8 nedan. Om du återkallar ett samtycke påverkar det inte lagligheten av behandlingen som skett innan samtycket återkallas.  Om du lämnat samtycke till cookies på vår webbplats men därefter vill att vi inte längre ska använda cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare (se punkt 9 nedan). 
 1. SAMARBETE MED FÖRENINGEN SVENSK ELITFOTBOLL (SEF) 

Landskrona BoIS är medlem i Föreningen Svensk Elitfotboll (”SEF”), en intresseorganisation för alla föreningar i Allsvenskan och Superettan. SEF:s uppdrag är att vara ledande i utvecklingen av svensk elitfotboll på klubbnivå sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt. 

Vi använder oss av IT-tjänster och andra tjänster från SEF i samband med biljettköp och SEF behandlar, som personuppgiftsbiträde åt oss, personuppgifter hänförliga till dig i den mån det krävs inom ramen för de behandlingar vi angivit ovan i punkt 3

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med SEF för SEF:s egna ändamål, exempelvis så att SEF kan skapa, utveckla och tillhandahålla sina tjänster, system och dess innehåll, förhindra förlust och förebygga bedrägeri, t.ex. genom att verifiera din och andras identitet genom att skicka meddelanden till dig, samt för att informera dig om svensk elitfotboll och SEF:s tjänster. SEF kommer i så fall behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med SEF:s integritetspolicy. Om vi behöver det kommer vi inhämta ditt separata samtycke för denna behandling. SEF:s integritetspolicy hittar du på SEF:s webbplats, http://www.svenskelitfotboll.se/integritetspolicy/  

 1. ÅTKOMST TILL DINA PERSONUPPGIFTER AV ANDRA ÄN SEF 

Utöver vad som anges i punkt 4 ovan kan vi ge personuppgiftsbiträden, såsom samarbetspartners, andra föreningar inom vår sfär, leverantörer som vi samarbetar med samt våra IT-leverantörer, både inom och utanför EU/EES, åtkomst till dina personuppgifter. Vi har ingått skriftliga avtal med dessa parter, genom vilka de åtar sig att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och med tillämplig dataskyddslagstiftning samt att inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy. 

När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal (som inkluderar EU-kommissionens modellklausuler för skydd av personuppgifter) tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system. 

Vi kan också dela med oss av personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav. 

 1. GALLRING AV PERSONUPPGIFTER 

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy eller så länge som krävs enligt lag. Vi har rutiner på plats för att uppgifterna därefter raderas.  

 1. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD 

Du har rätt, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, att få felaktiga personuppgifter rättade, att begära att vi ska sluta behandla samt att vi ska radera personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, att utöva rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. I sådant fall ber vi dig att kontakta kommunikation@landskronabois.com med de kontaktuppgifter som anges nedan.  

Om du bedömer att Landskrona BoIS behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  

 1. FRÅGOR OM INTEGRITET OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Om du har några frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss enligt följande: 

 • Telefon: 070-918 79 15 
 • Adress: Karslundsvägen 20, 261 42 Landskrona 
 • E-post: kommunikation@landskronabois.com 
 1. COOKIES 

Hur vi använder cookies 

Landskrona BoIS använder så kallade cookies inom ramen för Landskrona BoIS webbplats.  

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare. 

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare av vår webbplats bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur webbplatsen används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. I en del funktioner på webbplatsen använder vi något som kallas ”session-id”. För att möjliggöra detta sänder vår server en sessions-cookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker webbplatsen.  

Session cookies används under den tid du är aktiv på webbplatsen. Utan den skulle du till exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. En ”sessions-cookie” sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas automatiskt bort när du stänger din webbläsare. 

Om du har samtyckt till cookies och sedan registrerar dig som användare hos oss kommer vi kunna koppla information som samlats in genom cookies till dig personligen (dvs. spåra din användning av tjänsterna och interaktion med webbplatsen bakåt i tiden även till den tid då du inte var registrerade som användare hos oss). Detta ger oss möjlighet att anpassa information och marknadsföring till dig. Om du inte vill att vi ska kunna spåra din interaktion bakåt i tiden ska du välja att blockera cookies på det sätt som beskrivs nedan. 

Om du inte vill tillåta användning av cookies 

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kan det innebära att vissa funktioner inte längre kan användas i tjänsterna och på webbplatsen eller inte kommer att fungera så bra som du som besökare förväntar dig. 

Länkar till andra webbplatser 
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Landskrona BoIS saknar kontroll över innehållet på dess webbplatser eller dess material ansvarar vi inte heller för dess innehåll. Landskrona BoIS ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dess länkar. 

 1. UPPDATERINGAR 

Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsterna och webbplatsen. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas genom att vi tillgängliggör en uppdaterad version av Integritetspolicyn på webbplatsen.