Rubriken ”Landskrona BoIS – mer än ett fotbollslag” kan tolkas på två olika sätt. Vi är mer än ett lag. A-laget är vårt ansikte utåt, det är det som oftast syns utåt och som stärker varumärket Landskrona BoIS på nationell nivå. Men vi har fler lag, allt från knatteverksamhet till elitverksamhet för ungdomsspelare. Varje vecka är barn och ungdomar verksamma i BoIS fotbollsaktiviteter. Den andra tolkningen, som också är den som avses, är att Landskrona BoIS inte bara är ett fotbollslag utan klubben har också ett stort och aktivt samhällsengagemang som spänner över flera områden.

Vi bedriver en framgångsrik barn- och ungdomsverksamhet med många deltagare i flera olika åldrar. Det är en verksamhet som inte bara syftar till att fostra framtida spelare till vårt representationslag, utan i lika hög grad ska vi erbjuda en meningsfull fritid och en social fostran för livet utifrån klubbens värdegrund.

I Landskrona BoIS står vi för värderingar som öppenhet, samarbete, respekt för varandra och fair-play. Vi står också för tolerans och arbetar mot rasism och mobbing. Allt detta ska genomsyra vår verksamhet och då inte minst vår barn- och ungdomsverksamhet. Men vår värdegrund gäller i lika hög grad föreningens elitspelare och ledare.

Som förening bidrar vi till samhället. Vi betalar skatter och avgifter, vi arbetar med integrationsfrågor, vi erbjuder en meningsfull aktivitet, vi bedriver skola och fritidsverksamhet, vi engagerar många ideellt arbetande ledare och tränare och mer än 200 personer gör olika frivilliga insatser för föreningen.

Under 2008 startade vi en egen fristående skola, Dianaskolan, där vi fortfarande är engagerade. Numera heter skolan La School Of Sports och erbjuder pojkar och flickor möjligheten att kombinera skola och kvalificerad träning inom flera olika idrotter. Mer information på www.lasos.se.

Slutligen vill jag avsluta med ett citat av poeten Gabriel Jönsson (1892-1984), som ytterligare stärker oss i vårt samhällsengagemang och visar att vi också gör en kulturgärning:

”Fotbollen har liv, rörelse och dramatik på samma gång. En match
är som en tavla, som ständigt skiftar motiv. Och visst är det kultur”.

Gabriel Munck
ordförande Landskrona BoIS

HUVUDPARTNERS

Huvudpartner 2016 för Landskrona BoIS är Landskrona Stad
Huvudpartner 2016 för Landskrona BoIS är Prenad

GULDPARTNERS