Hållbar utveckling och CSR-arbete är en resa som inte har något fast mål. Denna policy ska därför innehålla hållpunkter som anger riktningen för Landskrona BoIS CSR-arbete. Förhållningssättet är att vi ska arbeta med ständiga förbättringar och att CSR-arbetet ska betraktas som en process och inte som ett projekt. Policyn ska därför stämmas av och uppdateras varje år, samtidigt som vi presenterar föregående års CSR-aktiviteter.

Landskrona BoIS ska utveckla sitt samhällsansvar och arbeta för en hållbar utveckling genom att:

  • Vid inköp av material ta miljömässiga hänsyn i val av leverantör.
  • Bedriva affärs- och sponsornätverk för intressentdialog kring CSR-frågor.
  • Engagera sig i barn- och ungdomsfrågor, framförallt när det gäller utbildning och fostran.
  • Vid minst en hemmamatch per år bidra med 10 % av publikintäkterna till någon känd välgörenhetsorganisation.
  • Aktivt söka efter möjligheter till stöd från EU eller nationella finansiärer för att kunna skapa ett mervärde i Landskrona genom olika projekt.
  • Ha en god ekonomisk hushållning med föreningens resurser.

Guldpartners 2017

Huvudpartners 2017