Ordförande

Urban Jansson – 0708220897

Vice ordförande

Daniel Stålhammar – 0702104785

Sekreterare

Torgny Andersen – 0733922595

Ledamöter

Gabriel Munck – 0705402566

Per Skånberg – 0704169897

Lennart Neander – 0704281302

Jonas Torines – 0708586304

Valberedning

Per Eriksson (Sammankallande) – 0702014535

Allan Karlsson – 0705143314

Fredrik Lind – 0765259040

 

 

HUVUDPARTNERS

Huvudpartner 2016 för Landskrona BoIS är Prenad

GULDPARTNERS