Ordförande
Gabriel Munck                 gmunck@telia.com

Vice ordförande
Peter Condrup                 peter@condrup.se

Sekreterare
Urban Jansson                urban.jansson@janssonpartners.se

Ledamöter
Pernilla Anderberg          pernilla.anderberg@lasos.se
Christian Condrup          christian.condrup@ccit.se
Per-Inge Nilsson
Robert Carlén
Thomas Gustafsson       thomas.gustafsson@thermotech.se

 

 

Valberedning
Anders Karlsson
Roger Jönsson
Göran Andersson (Sammankallande)

Kontakt med valberedningen och förslag på styrelseledamöter lämnas företrädesvis till Göran Andersson, telefon 0708-878750

Guldpartners 2017

Huvudpartners 2017