LA School of sports

LA School of Sports grundades 2007 av Landskrona BoIS för att fotbollssatsande ungdomar skall kunna kombinera en bra skola med extra träningstillfällen. Flera tidigare elever spelar idag på elitnivå.

LA School of Sports är en liten skola som kännetecknas av engagerade pedagoger, god gemenskap och hög trivsel. Pedagogerna känner varje elev väl. Undervisningen sker digitalt med läromedel av hög kvalité och vi strävar efter en en läxfri skola där största delen av skolarbetet utförs under skoldagen.

Eleverna vid skolan erbjuds att utöva sin specialidrott för professionella instruktörer 3 dagar i veckan på skoltid, och kan välja mellan fotboll, hockey, ridning, dans/musikal samt innebandy. Idrottslektionerna anpassas individuellt för att kunna möta elever med högt satta mål, liksom elever som är nybörjare i sin idrott.

Regelbundet idrottande gynnar en god inlärnings- och koncentrationsförmåga, och bidrar till god gemenskap, motivation och glädje. Vid Landskrona School of Sports utvecklas eleverna väl i skolarbetet liksom i sin idrott.

Skolan som grundades 2007 har behöriga och välutbildade pedagoger, ger fullständig gymnasiebehörighet och arbetar kontinuerligt med pedagogisk utveckling för att erbjuda eleverna en modern och stimulerande utbildning.

Verksamheten präglas av glädje, vilja, gemenskap och kvalité.

HUVUDPARTNERS

Huvudpartner 2016 för Landskrona BoIS är Landskrona Stad
Huvudpartner 2016 för Landskrona BoIS är Prenad

GULDPARTNERS