Som Huvud-, Guld- & Nätverkspartner till Landskrona BoIS ingår ni i vårt starka Affärsnätverk. Nätverket träffas minst en gång per månad, enligt tidigt fastställda datum. Utöver frukostmöte arrangerar vi möte och träffar vid ytterligare ca 30 tillfälle per år. Träffarna är omväxlande och varierande både när det gäller slag och inriktning.

2023 passerade vi 140 företag i Landskrona BoIS nätverk vilket bäddar för ett starkt nätverk med stora möjligheter till affärer.

Nätverksträffar i korthet

  • Nätverksträffar 1-2 gånger/månad, frukostträffar vid fasta tider.
  • Ingen branschexklusivitet.
  • BoIS håller i strukturen av mötena men själva nätverksträffarna drivs av styrgrupp bestående av personer från våra partnerföretag.
  • Samtliga närvarande personer/företag presenteras kort vid varje möte.
  • Två företag ges möjlighet att presentera sin verksamhet.
  • Varje medlem av Nätverket får bjuda in presumtiv kommande medlem till mötena.

Vi står aldrig still!
Utöver frukostträffar med Nätverket arrangerar vi tillsammans med våra partners så mycket mer: lunchmöte, mingelluncher, afterwork, företagsbesök, konferensresor, sportaktiviteter, hockeykvällar, konferenspass, padel, föreläsningar, osv. Vi engagerar våra partners i nätverket och är gärna på plats ute hos någon av dem för en rundtur och/eller presentation.

Kontakt
För mer information om vårt Affärsnätverk, kontakta Anders Lindfors telefon 0735-17 13 08 eller anders.lindfors@landskronabois.com