Landskrona BoIS Affärsnätverk, bestående av våra Huvud- & Guldpartners samt Nätverkspartner, är ett av Skånes allra starkaste Affärsnätverk. Nätverket träffas regelbundet och syftet är att skapa mervärde för våra partners genom fler möjligheter till affärer.

2015 var vi 70 företag i Landskrona BoIS nätverk vilket bäddar för ett starkt nätverk med stora möjligheter till affärer

Nätverket i korthet

  • Nätverksträffar 1-2 gånger/månad, frukostträffar vid fasta tider
  • Ingen branschexklusivitet
  • BoIS håller i strukturen av mötena men själva nätverksträffarna drivs av styrgrupp bestående av personer från våra partnerföretag
  • Samtliga närvarande företag presenteras kort vid varje möte
  • Två företag ges möjlighet att presentera sin verksamhet lite längre, 5-10 minuter
  • Varje medlem av nätverket får bjuda in presumtiv kommande medlem till mötena.
  • Etc…

Kontakt
För mer information om vårt Affärsnätverk, kontakta Anders Lindfors telefon 0735-17 13 08 eller anders.lindfors@landskronabois.com

Guldpartners 2017

Huvudpartners 2017