Landskrona BoIS lever under devisen ”Vi är Landskrona”. Detta är en typ av ställningstagande som kommer med förpliktelser. Ska staden sluta upp bakom vårt klubbmärke behöver klubben också verka som en positiv, inkluderande och aktiv samhällskraft som inte bara lutar sig mot vårt herrlag. Detta betraktar vi som väldigt naturligt och av den anledningen har vi också sjösatt ett väl tilltaget CSR-arbete.

Landskrona BoIS har antagit en vision som innebär ett starkare band till Landskrona stad. Konkret ska allt vi gör föra BoIS närmare stadens invånare.

Vår verksamhet ska präglas av samhällsansvar. I detta arbete har vi tre fokusområden som ska genomsyra allt vi gör.

  • Integration
  • Unga i rörelse
  • Föreningssamverkan

Geografiskt är BoIS dessutom beläget i ett område med stort behov av en stark samhällsaktör. Därför är det viktigt för oss att vårt samhällsarbete bidrar till att göra Karlslund och Landskrona IP till en mötesplats för hela staden. Det är nämligen vår övertygelse att arbetet utanför de kritade linjerna är lika viktigt som spelet innanför dem. Utan det ena faller det andra.

Ur dessa ramar föddes initiativet Mötesplats IP som består utav ett antal fotbollsbaserade projekt och verksamheter som engagerar Landskronas barn och ungdomar. Vi utvecklar hela tiden våra olika aktiviteter tillsammans med stadens föreningar, näringsliv och invånare.

Det är nämligen vår övertygelse att arbetet utanför de kritade linjerna är lika viktigt som spelet innanför dem. Utan det ena faller det andra.

Vi utvecklar hela tiden våra olika aktiviteter tillsammans med stadens föreningar, näringsliv och invånare.

Ambitionen är att involvera oss i de utmaningar som finns i staden och verka som en god kraft för att göra Landskrona till en bättre plats att leva och bo i. Vi har samlat våra initiativ här på hemsidan och vi uppmuntrar alla att läsa igenom på vilket sätt Landskrona BoIS engagerar sig i staden vi håller så högt.

Läs mer om våra samhällsengagemang under fliken ”Mötesplats IP”.

Huvudpartners Mötesplats IP 2023