Landskrona BoIS startade hösten 2019, tillsammans med Landskrona Stads Daglig verksamhet och Vuxenutbildningen – särskild utbildning för vuxna, upp fotbollsträning för vuxna med olika funktionsnedsättningar. Syftet med fotbollsträning är att aktivera en målgrupp som i många fall är stillasittande och har särskilda utmaningar. Genom att involvera Vuxenutbildningen skapas en helhet med vikten av träning, kost och gemenskap.

Landskrona BoIS har tidigare inte bedrivit liknande verksamhet och samarbetet med de två förvaltningarna inom Landskrona Stad är helt avgörande då de har en stor kunskap kring deltagarna och deras behov.

Målet på sikt är att öka antalet deltagare och likaså starta upp liknande verksamhet för barn och ungdomar. Vi vill engagera fler boenden och även knyta engagerade föräldrar till projektet. Landskrona BoIS ska ha ett eget fotbollslag inom 3 år.

Huvudpartners Mötesplats IP 2024

Partner BoIS för alla 2024