Landskrona BoIS ska genom fotboll som verktyg vara delaktiga i hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt för att förbättra barns hälsa och skolprestation. Verksamheten är riktade mot skolor i Landskrona och Svalöv kommun.

Mål och syfte

Målet är att inspirera elever till en meningsfull och kreativ fritid i organiserad föreningsverksamhet. Genom att eleverna får prova aktiviteter på skoltid alt. i anslutning till skoltid vill Landskrona BoIS vara med och bidra till att öka den fysiska aktiviteten som leder till en bättre folkhälsa bland barn och unga samt bättre skolresultat och lugnare klassrum.

Genomförande

Representanter från BoIS, såväl ledare som spelare från Herr- och Damtruppen kommer att deltaga i aktiviteterna bl. a. genom att vara med på idrottslektioner, rastaktiviteter, friluftsdagar, men även besöka fritidsverksamheten.

Förutom den fysiska aktiviteten kommer ledarna prata och leda övningar med barnen kring ”mjuka områden”, ex. hur är man är en bra kompis, vad är det som gör en bra grupp, hur visar man visa respekt för varandra.

Huvudpartners Mötesplats IP 2023