C3S Miljöteknik AB logotyp
Warning: Undefined array key "current" in /home/boishems/landskronaboisse/wp-content/cache/acorn/framework/views/283af47cdc17e9a6e3c3c517478fc7e8223025da.php on line 39
Besök hemsida

Beskrivning

CREATIVE – CIRCULAR – COMPETITIVE

Behovet av att exploatera mark ökar i samhället. Det innebär utbyggnader på områden som har en historia av annan användning, men även på områden som tidigare varit orörd naturmark. Det kan vara investering i infrastruktur, bostäder, kontor eller handel och samhällsnödvändiga byggnader. Även en befintlig infrastruktur kräver allt mer underhåll och förbättring. En större del av ett existerande och åldrande fastighetsbestånd behöver rivas, renoveras och uppgraderas.
C3S ombesörjer era behov av tjänster inom miljöteknik genom att leverera ansvarsfulla och hållbara lösningar.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi fram hållbara lösningar utifrån vårt arbetssätt – kreativt, cirkulärt och konkurrenskraftigt!