Beskrivning

CREATIVE – CIRCULAR – COMPETITIVE

Behovet av att exploatera mark ökar i samhället. Det innebär utbyggnader på områden som har en historia av annan användning, men även på områden som tidigare varit orörd naturmark. Det kan vara investering i infrastruktur, bostäder, kontor eller handel och samhällsnödvändiga byggnader. Även en befintlig infrastruktur kräver allt mer underhåll och förbättring. En större del av ett existerande och åldrande fastighetsbestånd behöver rivas, renoveras och uppgraderas.
C3S ombesörjer era behov av tjänster inom miljöteknik genom att leverera ansvarsfulla och hållbara lösningar.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi fram hållbara lösningar utifrån vårt arbetssätt – kreativt, cirkulärt och konkurrenskraftigt!

HUVUDPARTNERS

Logotyp för Oatly
Logotyp för Unibet
Logotyp för Volkswagen Syd
Logotyp för Puls
Logotyp för Ekbladhs
Logotyp för Serneke
Logotyp för Teamab
Logotyp för Ohlssons
Logotyp för Landskronahem
Logotyp för HSB Landskrona
Logotyp för Prenad

GULDPARTNERS