Serneke logotyp

Huvudpartner 2021

Beskrivning

ATT TILLHÖRA OCH TILLFÖRA NÅGOT NYTT

Serneke är en nytänkande byggkoncern med en stark strävan att tillhöra och tillföra något nytt. För kunderna, samhället och nästa generation. Vi levererar heltäckande tjänster inom entreprenad- och projektutveckling med målet att uppfattas som det mest nytänkande, engagerande och dynamiska bolaget i branschen. Fokus ligger på större och mer utmanande projekt där våra konkurrensfördelar gör störst skillnad.

HUVUDPARTNERS

Serneke logotyp
Ohlssons

GULDPARTNERS