Landskrona BoIS har under många år visat ett stort samhällsansvar med ett genuint intresse för hur Landskrona och dess invånare mår och trivs. För många är Landskrona BoIS ett starkt varumärket i staden och för de allra flesta Landskronabor och lokala näringslivsföreträdare, fotbollsintresserade eller inte, står BoIS för något positivt.

Under de senaste åren har vårt samhällsarbete uppmärksammats och uppskattats av många. Vi har samlat alla våra projekt under namnet ”Landskrona BoIS i samhället” Vi är medvetna om att Landskrona står inför många utmaningar. Som förening med ett starkt band till vår stad, en stor supporterskara samt ett starkt varumärke har vi ett ansvar. Det ansvaret försöker vi ta i form av ”Landskrona BoIS i samhället”.

Med hjälp av fotbollen ska vi öka känslan av medvetenhet, delaktighet och hälsoansvar hos näringslivet och våra invånare.


Några av våra Samhällsprojekt

Startelvan

I ett avtal med Arbetsförmedlingen tillhandahåller Startelvan betydelsefulla aktiviteter för sysselsättning och arbetsträning. Som deltagare på Startelvan får man viktiga uppgifter med eget ansvar i någon av våra aktiviteter. Man får chans att utvecklas utifrån egen förmåga. Startelvans personal har lång erfarenhet att hjälpa, coacha människor mot bättre självkänsla och självförtroende som ökar förutsättningarna att få ett arbete och därigenom egen försörjning.

Följande aktiviteter finns på Startelvan:

  • Tomten bor i Landskrona – Leksaksloppis.
  • MATelvan.
  • Sport- och cykelloppis.

Läs mer >>


Fotboll + ledarskap=integration

Under 2018 kommer Landskrona BoIS att leda ett projekt som ska lära upp nya svenskar att bli ledare för barnen på skolor och i föreningar. Genom att få en möjlighet att utbilda sig till att bli ledare i skola/förening bidrager vi till en snabb väg till integration i svenska samhället.De blivande ledarna går vid sidan om en av våra ledare och får en inblick i hur det fungerar. En perfekt väg in i det svenska samhället!

Målet är att ett antal personer ska ges denna möjlighet att bli ledare, fotbollstränare, skolvakt, men även att inspireras till att utbilda sig och komma ut i arbetslivet.


Prio1

Prio 1 är ett EU-finansierat projekt. Det drivs som ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Landskrona Stad, Tillväxt Landskrona och Landskrona BoIS.

Coach, arbetsförmedlare, studie- och yrkesvägledare och näringslivskontakter finns tillgängliga och samarbetar för att hjälpa ungdomar i åldern 18-25 år och arbetsgivare att hitta varandra. Landskrona BoIS tillhandahåller utbildad coach till Prio1.

Läs mer >>


LA School of sports

LA School of Sports grundades 2007 av Landskrona BoIS för att fotbollssatsande ungdomar skall kunna kombinera en bra skola med extra träningstillfällen. Flera tidigare elever spelar idag på elitnivå.

LA School of Sports är en liten skola som kännetecknas av engagerade pedagoger, god gemenskap och hög trivsel. Pedagogerna känner varje elev väl. Undervisningen sker digitalt med läromedel av hög kvalité och vi strävar efter en en läxfri skola där största delen av skolarbetet utförs under skoldagen.

Eleverna vid skolan erbjuds att utöva sin specialidrott för professionella instruktörer 3 dagar i veckan på skoltid, och kan välja mellan fotboll, hockey, ridning, dans/musikal samt innebandy. Idrottslektionerna anpassas individuellt för att kunna möta elever med högt satta mål, liksom elever som är nybörjare i sin idrott.

Regelbundet idrottande gynnar en god inlärnings- och koncentrationsförmåga, och bidrar till god gemenskap, motivation och glädje. Vid Landskrona School of Sports utvecklas eleverna väl i skolarbetet liksom i sin idrott.

Skolan som grundades 2007 har behöriga och välutbildade pedagoger, ger fullständig gymnasiebehörighet och arbetar kontinuerligt med pedagogisk utveckling för att erbjuda eleverna en modern och stimulerande utbildning.

Verksamheten präglas av glädje, vilja, gemenskap och kvalité.

Läs mer >>

 

 

HUVUDPARTNERS

Huvudpartner 2016 för Landskrona BoIS är Prenad

GULDPARTNERS